จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (ชวด)

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม  พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (ชวด)

8

ผมรู้สึกว่ามีคนเป็นห่วงคุณปอสิต ตัวละครของผม หรือ ว่าที่รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยกำแพงมณี ซึ่งเธอน่าจะเป็นคนดี เพราะมีคนห่วงใยเธอ คอยช่วยชี้แนะเพื่อไม่ให้หลงทาง และวันนี้ผู้สันทัดกรณีก็เตือนมาอีกว่า

“คุณปอสิตหมดสิทธิที่จะเป็นอธิการบดีตลอดชีวิต เป็นเรื่องจริง มิใช่การข่มขู่หรือการพูดลอยๆเพื่อความสนุกปาก เอาความมันปาก แต่อย่างใด หากคุณปอสิต ไม่ตัดสินใจกระทำในสิ่งต่อไปนี้คือ

1. ไม่สละสิทธิ์ในการได้รับการสรรหา

2.ไม่หยุดปฎิบัติหน้าที่รักษาการอธิการบดี เมื่อครบ180วัน

ส่วนเหตุผลที่ทำให้เกิดเป็นอุปสรรค ที่ทำให้คุณปอสิต ชวดตำแหน่ง อธิการบดี ตลอดชีวิตก็คือ

1.การสรรหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนเป็นเหตุให้มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ซึ่งกว่าศาลปกครองสูงสุดตัดสินคดีถึงที่สุดก็เป็นระยะเวลา3-5ปี หรือมากกว่า ดังนั้น ในระยะนี้ ก.อว.ก็คงไม่กล้าเสนอชื่อเพื่อขอพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า

2.คุณปอสิตและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องถูกฟ้องดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา 152 และมาตรา157 ซึ่งกว่าศาลฎีกา จะตัดสินคดีถึงที่สุดก็ใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ดังนั้น คุณปอสิตก็จะไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นอธิการบดีเช่นกัน

3.ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 คุณปอสิต ก็จะเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมและสัคมภายนอกมากยิ่งขึ้น แรงต่อต้านของประชาคมก็จะมากยิ่งขึ้น ทำให้ช่องว่างระหว่างคุณปอสิตกับประชาคมก็จะห่างมากยิ่งขึ้น การต่อสู้ก็จะเพิ่มความรุนแรง จึงเป็นการปิดโอกาสของคุณปอสิตเอง

4.นับตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ถ้าคุณปอสิต ยังดื้อดึงที่จะรักษาการอธิการบดีต่อไป ก็จะเป็นการเสี่ยงต่อการกระทำผิดตามมาตรา157 ทุกวัน หรือมาตรา 145 เป็นการเพิ่มคดีให้กับตัวเอง

5.ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาย่อมจะมีความกังวลและความทุกข์ทรมานหากแพ้คดีจะต้องถูกจำคุก จะทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวและทำให้การบริหารมหาวิทยาลัยก็จะไม่มีประสิทธิภาพ

6.คุณปอสิต จะไม่กล้า ไปร่วมประชุมในระดับอธิการบดีหรือประชุมกับหน่วยงานอื่น เพราะตัวเองย่อมรู้ตัวว่าการได้รับการสรรหานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายถึงแม้จะท่องคาถาประจำใจว่า”ได้รับเลือกมาถูกต้อง “ก็ตาม ในที่สุดคุณปอสิต ก็จะเหี่ยวก่อนวัยอันควร

7.ถ้าคุณปอสิต ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและมีความผิดตามมาตรา39 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พศ.2547 ก็จะต้องถูกปลดออกจากราชการหรือถูกไล่ออกจากราชการ ก็จะทำให้หมดอนาคตในมหาวิทยาลัยทันที

สื่งที่คุณปอสิตจะได้รับก็คือไม่กล้ามองหน้าประชาคม การทำงานก็จะไม่ได้รับความร่วมมือ จะมีความหวาดระแวงทุกครั้งที่เห็นมีคนแต่งชุดดำแม้กระทั้งไปงานศพ เพราะคิดว่าคนที่มาร่วมงานศพ คือกลุ่มที่ประท้วงตัวเอง

ดังนั้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 คือวันดีและเป็นโอกาสดีของคุณปอสิตที่คุณปอสิตจะสามารถลงจากหลังเสือได้อย่างปลอดภัย แต่ถ้าไม่ลงตอนนั้น คนที่จะถูกเสือกัดก็คือคุณปอสิตเอง คนที่จะติดคุกคือคุณปอสิตเอง และคุณปอสิตติดคุก คิดหรือว่าครอบครัวจะมีความสุขเหมือนเดิม คิดหรือว่าสามีจะไปเยี่ยมทุกสัปดาห์ หรือเป็นความภาคภูมิใจของสามีที่มีภรรยาเป็นนักโทษ คิดหรือว่าสามีจะรอภรรยาออกจากคุกโดยที่ไม่มีหญิงอื่นเป็นภรรยาเสียก่อน คิดหรือว่าลูกๆจะดีใจไปบอกเพื่อนๆว่าแต่เดิมแม่เป็นอาจารย์แต่ตอนนี้ได้เลื่อนชั้นเป็นนักโทษในเรือนจำแล้วก็ตามใจ

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *