จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (ไล่ออก)

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (ไล่ออก)

1

3.นางแต้ม ตัวละครของผม หรือรักษาการอธิการบดี(เถื่อน)มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ นางรักษาการอธิการบดีมาตั้งแต่ปี 2560 ปีนี้ 2564 แล้ว นางยังรักษาการอยู่ ไม่มีใครทำอะไรได้ เพราะสภาฯสนับสนุนแบบผิดกฏหมาย จึงเหลืออยู่ทางเดียวคือ รอคำพิพากษาของศาล

ส่วนคุณปอสิต รักษาการอธิการบดี (เถื่อน) มหาวิทยาลัยกำแพงมณี ซึ่งเป็นตัวละครของผมเหมือนกัน เธอได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั้ง รักษาการอธิการบดี  และตำแหน่งอธิการบดี

แต่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ เพราะสภาฯยังไม่รับรองรายงานการประชุม แต่คาดว่าในการประชุมครั้งต่อไปก็จะเรียบร้อย เพราะสภาจะเลือกอุ้มคุณปอสิต เพื่อประโยชน์ตน  แทนที่จะฟังเสียงเรียกร้องจากประชาคม เพราะไม่ได้ประโยชน์อะไร  เรื่องประโยชน์ตนนั้น มนุษย์จะใช้สัญชาติญาณ แต่ไม่ใช้ปัญญา

ดังนั้น คุณปอสิตก็จะทำหน้าที่รักษาการอธิการบดีตั้งแต่วันที่สภาฯออกคำสั่ง ส่วนตำแหน่งอธิการบดี คิดว่าสภาฯจะยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังมีคดีฟ้องร้อง อยู่ที่ศาลปกครอง  ซึ่งตามระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ระบุว่า เรื่องการขอโปรดเกล้าฯ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  รวมทั้งเรื่องที่เสนอจะต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล”

มีนา จัน ถามว่า “จะป็นไปได้ไหมที่คุณปอสิตจะเลียนแบบนางแต้ม คือรักษาการบดีไปเรื่อยๆ เพราะมีสภาฯสนับสนุนเหมือนกัน โดยการอ้างว่า “รอโปรดเกล้าฯ” แบบเดียวกับนางแต้ม “

ทำได้แต่ไม่ควรทำ เพราะจุดจบจะเหมือนนางแต้ม คือ เข้าคุก   ฉันว่า คุณปอสิตจะเลือกรักษาการอธิการบดีไปจนครบ 180 วันเท่านั้น แต่งตั้งใหม่ก็ไม่ได้ เพราะแต่ละคนรักษาการได้เพียงครั้งเดียว”

“แล้วทำไมนางแต้มถึงทำได้ล่ะ เห็นตั้งแล้วตั้งอีกอยู่นั่นแหละ” มีนา จัน สงสัย

“ที่เป็นเช่นนั้น เพราะนางแต้มไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อนางกระทำความผิด กระทรวง อว. ไม่สามารถตั้งกรรมการสอบสวนนางได้  ส่วนคุณปอสิต เธอเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ถ้าเธอกระทำความผิด ก็จะถูก กระทรวง อว. ตั้งกรรมการสอบสวน  ซึ่งถ้าพบว่าเธอกระทำความผิดจริง จะมีโทษ ดังนี้ 1)ภาคทัณฑ์ 2)ตัดเงินเดือน 3)ลดขั้นเงินเดือน 4)ปลดออก หรือ5)ไล่ออก

ฉะนั้น ดูตามเนื้อผ้า ถ้าคุณปอสิต ไม่ยอมถอนตัว เธอจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนแน่นอน อาจอยู่ไม่ถึงเกษียณ เพราะถูกไล่ออกเสียก่อน ครับผม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *