จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (ถาม-ตอบ)

วันศุกร์ที่  17  กันยายน  พ.ศ. 2564 (กรอบบ่าย)

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (ถาม-ตอบ)

17

ข่าวนางแต้มที่แอบอ้างเป็น รษก. อธิการบดี (เถื่อน) มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ซึ่งมีคดีความอยู่ที่ศาลหลายคคดี  แถมยังเป็น รษก.อธิการบดีคนแรกที่แจ้งความจับนักศึกษาของตัวเองในข้อหาหมิ่นประมาท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกสมัยหนึ่ง เป้นข่าวสร้างความตื่นตะลึงให้กับบุคลากรในวงการอุดมศึกษา ได้ตรงตามคำคมที่ว่า “กฏมีไว้ให้แหก” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่าง คุณ พีพี และผู้สันทัดกรณี ครับผม

พีพี :  “ทางสารขัณฑ์ได้รับการแต่งตั้งแล้ว ทางกำแพงมณีจะได้รับเหมือนกันหรือเปล่าคะ?”

ผู้สันทัดกรณี   : กรณีของสารขัณฑ์ ปัญหาอยู่ที่คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา เกี่ยวกับอายุ เกิน 60 ปี มีสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นอธิการบดีหรือไม่ และเมื่อ ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษามาแล้วว่า ผู้ที่อายุ เกิน 60 ปีก็มีคุณสมบัติ สามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีได้ ก็ถือได้ว่า การสรรหาไม่มี ปัญหา แต่กรณีของมหาวิทยาลัย กำแพงมณี มีปัญหา เกี่ยวกับ ขั้นตอน และวิธีการสรรหา ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนี้

1.คณะกรรมการ สรรหา อธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบคือ

1.1 ไม่มีการกำหนดคะแนนเต็ม ในแต่ละด้าน

1.2 มากำหนดคะแนน ก็ต่อเมื่อ ผู้ที่เข้ารับการสรรหา ได้เขียน รายละเอียดแต่ละด้านแล้ว

1.3 การกำหนดคะแนนแต่ละด้าน ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของกฎหมาย

1.4 การให้คะแนน ของคณะกรรมการสรรหา ไม่เที่ยงตรง โดย ผู้ เข้ารับการสรรหา ได้คะแนน 85 เท่ากันทั้งสามคนทั้งๆที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน

2. สภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคือ

21 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่ได้พิจารณา คุณสมบัติ ด้านต่างๆของผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อเข้ามา ให้สภาพิจารณา

2.2 การเสนอชื่อ ผู้เข้ารับการ ปัญหา มีเพียงกระดาษบันทึกเพียงใบเดียว โดยไม่มีเอกสารอื่นประกอบ เพื่อให้กรรมการสภาได้พิจารณา

2.3 นายกสภา มหาวิทยาลัย รู้หรือควรจะรู้ว่า การสรรหามาไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ ไม่ได้สั่ง ให้คณะกรรมการสรรหา ไปดำเนินการสรรหาใหม่ให้ถูกต้อง กลับ ให้ดำเนินการ ลงมติ จนมีมติ เลือก คุณปอรสิต เป็นอธิการบดี

2.4 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันประชุม วาระสรรหาอธิการบดี มาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเวลา 4 เดือนเศษแล้ว ก็ยังไม่สามารถรับรองรายงานการประชุมได้

3 ผู้ที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้เสียหายจากการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ ได้ฟ้องดำเนิน คดีกับนายกสภาและ กรรมการสภา รวม 10 คน ต่อศาลอาญาทุจริต และประพฤติมิชอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งถ้าหากศาล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความผิด ให้ลงโทษจำคุก กรรมการทั้ง 10 คน ก็จะต้องติดคุกจริงตามคำสั่งศาล

ดังนั้นการแต่งตั้งอธิการบดีก็จะกระทำไม่ได้ ต้องรอจนกว่าศาลมีคำสั่งถึงที่สุดซึ่งต้องใช้เวลาหลายปี ทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งอธิการบดีได้ และทำให้สงสารคนที่พูดว่า”ดิฉันมาถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างคะ ” จังเลย

 PP.ขอบคุณมากค่ะ. ชัดแจ้งมากค่ะ ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าม.สารขัณฑ์เข้ากระบวนการศาลในข้อไหน

แต่เรื่องอื่นๆที่ฟ้องร้องเด็กๆและมีข้อพิพาทกัน เกิดหลังจากการพิจารณาสรรหาเรียบร้อยแล้วใช่ไม๊คะ จึงเป็นคนละกรณีกับกำแพงมณี

ผู้สันทัดกรณี : เป็นการกระทำผิดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี ในที่สุดก็จะติดคุกเหมือนกันและติดนานด้วย

ขอให้ประชาคมกำแพงมณี อย่าได้กังวล ขอให้ติดป้ายต่อไป จนกว่านายกและกรรมการสภา ติดคุก

คม หักศอก : คุณปอสิตนั้นเป็นอะไรก็ไม่ได้สักอย่าง ถ้าว่ากันตามกฏ ระเบียบ แต่ถ้าแหกกฏ  ก็ไม่มีอะไรแน่!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *