คุยเฟื่องเรื่องเหรียญกษาปณ์ 7 (ไม่มีเหรียญทอน)

Jpeg

จิปาถะ

คุยเฟื่องเรื่องเหรียญกษาปณ์ 7 (ไม่มีเหรียญทอน)

16

เนื่องจากเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 25 สตางค์และราคา 50 สตางค์ ถูกนักสะสมเหรียญกษาปณ์  สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เก็บสะสมไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นสิริมงคล ทำให้เหรียญกษาปณ์ทั้ง 2 ชนิดราคาขาดหายไปจากตลาด  เป็นเหตุให้ร้านค้าสะดวกซื้อ ทั้ง เซเว่น-อีเลฟเว่น ในเครือ บริษัท ซีพี ออลล์ และเทสโก้ โลตัส หลายแห่ง โดยเฉพาะต่างจังหวัด ไม่มีเหรียญ 25 สตางค์ และ เหรียญ 50 สตางค์สำหรับทอนให้กับลูกค้า พนักงานขายหลายแห่งเลือกวิธีทอนเงินเกินให้ลูกค้า แต่มีร้านค้าหลายแห่งทอนเงินให้ลูกค้าไม่ครบจำนวน เพราะไม่อยากเข้าเนื้อ

ผมเป็นนักสะสมเหรียญกษาปณ์เหมือนกัน ผมจึงเลือกซื้อสินค้าเพื่อจะได้เงินทอนเป็นเหรียญ 25 สตางค์ หรือ 50 สตางค์ จากร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น และ เทสโก้ โลตัส ปรากฏว่า บางแห่งทอนเต็มจำนวนตามปกติ บางแห่งทอนเกิน และบางแห่งทอนขาด

เมื่อพนักงานทอนเกินผมก็จะบอกว่า ทอนเงินเกิน พนักงานจะบอกว่า ไม่มีเศษสตางค์ทอน ผมก็มักจะคืนให้ แต่หลายแห่งทอนขาด ที่แรกผมก็เฉยๆ แต่หลายครั้งเข้าผมก็จะถามว่าทำไมทอนเงินขาด แกจะทำเป็นดูสลิปแล้วทอนเงินเพิ่มเกินมาให้ ซึ่งผมไม่ได้คืนให้ เพราะเห็นว่ามีเจตนาไม่ดี

17

จากพฤติกรรมดังกล่าว ผมเห็นว่าไม่ถูกต้อง ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานขาย ขาดความซื่อสัตยสุจริต อันเป็นคุณธรรมของคนดี  ผมจึงทำหนังสือ 2 ฉบับ

ส่งทาง อีเมล ถึง บริษัท ซีพี ออลล์ และเทสโก้ โลตัส มีข้อความ เดียวกัน ดังนี้

27 กพ. 2560

เรื่อง  การทอนเงินไม่ครบ

เรียน  ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากพนักงานขายของร้าน เซเว่น-อีเลฟเว่น ในเครือ บริษัท ซีพี ออลล์ ของท่านหลายแห่ง   มักจะทอนเงินไม่ครบตามจำนวน  เมื่อต้องทอนเงินที่เป็นเศษ 25 สตางค์หรือ 50  สตางค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้มีการสะสมเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 25 สตางค์และ 50 สตางค์ กันอย่างกว้างขวาง จึงทำให้ร้านค้าสะดวกซื้อหลายร้านไม่มีเหรียญราคาดังกล่าวสำหรับใช้ทอน จึงทำให้พนักงานเลือกที่จะทอนเงินขาด เพราะไม่ต้องการเข้าเนื้อ  แต่ก็มีพนักงานหลายคนยอมทอนเกิน

การทอนเงินไม่ครบจำนวนจะด้วยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ผมคิดว่าไม่น่าจะถูกต้อง ถือว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ขาดจรรยาบรรณ  อีกทั้งยังสร้างนิสัยไม่ดีให้กับพนักงานขายอีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือย่างสูง

วิสุทธิ์

(รองศาสตราจารย์วิสุทธิ์  ภิญโญวาณิชกะ)

ข้าราชการบำนาญ (นอกราชการ) ม. ราชภัฏบุรีรัมย์

ที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนเฟสบุกส์ ฟัง ก็เพื่อจะบอกว่า ผมเป็นคนแบบนี้แหละ

…………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *