wisut toon

ชื่อหนังสือ Wisut Toon
( หนังสือภาพการ์ตูนล้อเลียน)

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ

ขนาด 5.5 X 8 นิ้ว หนา 112 หน้า

ผู้จัดพิมพ์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์ 2543

ไม่มีจำหน่าย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2530 กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์วันชัย วัฒนกุล อาจารย์วิทยาลัยครูเทพสตรี จังหวัดลพบุรี มาดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ สืบแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูมหาสารคาม

แต่ปรากฏว่า เมื่อรองศาสตราจารย์วันชัย วัฒนกุล มาดำรงตำแหน่ง ได้ใช้วิธีการบริหารแบบเผด็จการ ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในหมู่คณาจารย์

หนังสือเรื่อง WISUT TOON คือส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนใช้วิธีเขียนการ์ตูนแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก เกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น สำหรับผู้อยู่ในเหตุการณ์ หนังสือนี้คงจะเป็นเครื่องเตือนใจให้สำนึกว่า ความขัดแย้งนั้นเป็นสิ่งปกติในการปฏิบัติงาน แต่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โปร่งใส และเป็นธรรม หากปล่อยให้เนิ่นนาน จะสร้างความเสียหายให้แก่ส่วนรวมอย่างมากมาย ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ คงจะได้อารมณ์ขันและความบันเทิงตามสมควร

และตอนท้ายเล่ม เป็นบทเพลงที่ผมแต่งเอง ร้องเอง ตามเหตุการณ์

ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นศ.เอกศิลปะ ที่ได้สร้างความประทับใจให้แก่ผมอย่างไม่มีวันจะลืมเลือน

Comments are closed.