หัวใจเปื้อนชอล์ก

ชื่อหนังสือ หัวใจเปื้อนชอล์ก

เรื่องสั้น

ผู้แต่ง ์วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ

ขนาด 5.5 X 11 นิ้ว หนา 104 หน้า
ปก พิมพ์ 4 สี ( ซิลสกรีน)

ผู้จัดพิมพ์ โปรแกรมศิลปกรรม สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์ 2542

จำนวนพิมพ์ 200 เล่ม

จำหน่ายหมดแล้ว


รวมเรื่องสั้น ขุดหัวใจเปื้อนชอล์ก เป็นผลงานการทดลองเขียนเรื่องสั้นของผม ที่ลองเขียนให้เพื่ออ่านเล่นๆ เริ่มด้วยการเขียนเรื่อง ข้อสอบไม่รั่ว และครูไหว ไก่รวน หยอกล้อพวกๆกันเอง ไปสู่การนำเอาบทความมาปรับให้เป็นเรื่องสั้น ทำนองเรื่องอิงประวัติศาสตร์ศิลป์ ดังนั้น ผู้อ่านนอกจากจะได้เพลิดเพลินกับโครงเรื่องที่แต่งขึ้นแล้ว ยังได้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ความน่าเบื่อก็คงปรากฏอยู่ดี ทั้งนี้เพราะผู้เขียนมุ่งที่จะรักษาข้อเท็จจริงและเนื้อหาทางวิชาการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ ก็คงต้องยืมคำพูดของ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์ปี 35 มาใช้ ที่ว่า “หากอยากเขียน ก็ให้เริ่มต้นด้วยการเขียนสิ่งที่เป็นตัวเราเองมากที่สุด”

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รวมเรื่องสั้นเล่มนี้ ควจะมีประโยชน์และให้ความเพลิดเพลินต่อผู้สนใจบ้างตามสมควร

Comments are closed.