เรื่องสั้น หลายตอนจบ (ปัจจัตตัง )

เรื่องสั้น หลายตอนจบ (ปัจจัตตัง )

15

ถาม : “แกคิดว่า แม่ของนางแต้มจะได้รับกรรม ที่นางแต้มทำไว้หรือไม่ ?”

ตอบ : “ได้รับอย่างแน่นอน หนักด้วย”

ถาม : “บ้า มันก็ขัดกับคำสอน “ปัจจัตตัง” ที่ว่า “เฉพาะตน ใครทำใครได้นะซิ ?”

ตอบ : “ไม่ขัดเลย มันเฉพาะตน ใครทำใครได้จริงๆ”

ถาม : “หมายความว่าอย่างไร?”

ตอบ : “หมายความว่า แม่ของนางจะได้รับกรรมที่ไม่ได้สั่งสอนให้นางแต้มทำดี แต่สอนให้นางทำชั่ว

ส่วนนางแต้มก็จะได้รับกรรมจากการทำชั่วของนางเอง”

“อ๋อ ! เข้าใจแล้ว อย่างนี้นี่เอง”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *