เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (เจตนา)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (เจตนา)


9
วันนี้ขอพูดถึงคนที่สั่งให้ทำป้ายรางวัลเกียรติยศองค์กรดีเด่นแห่งปี 2562 และนำไปปิดทับป้ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ติดตั้งอยู่ก่อนหน้านั้น ว่าผู้นำป้ายไปติดทับมีเจตนาละเมิดพระบรมฉายาลักษณ์หรือไม่
จากการศึกษาได้ข้อค้นพบเยอะมาก แต่ขอนำเสนอเพียงบางส่วนก่อน ดังนี้
1.สาเหตุที่เรื่องนี้แดงขึ้นมา ก็เพราะป้ายรางวัลเกียรติยศองค์กรดีเด่นแห่งปี 2562 ที่นำไปปิดทับป้ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึ่ง จึงปิดทับป้ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไม่มิด ดังนั้น ส่วนที่ไม่ได้ถูกปิดทับ จึงยังปรากฏอยู่ เป็นโครงสี่สุภาพเฉลิมพระเกียรติ และตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มุมด้านขวาป้ายอย่างชัดเจน
โดยสามัญสำนึกของคนทั่วไปนั้น เราจะละเว้นที่จะนำป้ายตัวเองไปปิดทับป้ายผู้อื่นอย่างเด็ดขาด เพราะมันเป็นการเสียมารยาทอย่างแรง คนดีเขาไม่ทำกัน แต่การที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นำป้ายรูปตนเองไปปิดทับป้ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงไม่สามารถคิดเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากเป็นการจาบจ้วง และละเมิดพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระองค์ท่าน
2. ป้ายที่นำไปปิดทับ ได้ติดตั้งเรียบร้อยสวยงาม ไม่มีรอยย่น ขึงตึงไม่มีหย่อน แสดงให้เห็นว่า มิได้นำไปเพื่อวัดขนาดอย่างแน่นอน แต่ตั้งใจติดตั้งไว้อย่างถาวร แต่เมื่อเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ จึงได้นำป้ายอีกแผ่นหนึ่งไปปิดทับส่วนที่เหลือ และนี่แหละคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาว่าต้องการปิดทับป้ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยสามัญสำนึก การวัดขนาดของป้ายหรือขนาดของอะไรก็ตาม เขาจะใช้ไม้วัด หรือตลับเมตรวัด ไม่ใช่วัดขนาดของโต๊ะตัวหนึ่ง โดยยกโต๊ะอีกตัวหนึ่งไปใช้วัด จึงถือได้ว่าข้อแก้ตัวแบบนั้นฟังไม่ขึ้น และแก้ตัวแบบปัญญาอ่อนมากๆ
3.เนื่องจากป้ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีผ้าสีเหลืองทอง อันเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ผูกประดับขอบป้ายโดยรอบ และป้ายที่นำไปปิดทับได้ใช้ผ้าผูกสีเหลืองเป็นส่วนประดับป้ายตัวเองไปด้วย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่นำป้ายตัวเองไปปิดทับนั้น ซื่อบื่อ ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย ไม่รู้ที่ต่ำที่สูง ไม่รู้อะไรควรไม่ควร อย่างนี้เป็นอธิการบดีได้ไง?
ถึงตรงนี้ท่านคงจะวินิจฉัยได้แล้วว่า การกระทำดังกล่าว มีเจตนาหรือไม่อย่างไร ครับผม
….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *