เรื่องสั้น สารขัณฑ์ (ผศ.นิพนธ์ ทวีกาญจน์)

เรื่องสั้น สารขัณฑ์ (ผศ.นิพนธ์ ทวีกาญจน์)

1

“โลกนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีเพื่อนที่ดีสักคน และไม่ต้องพูดถึง สำหรับคนที่มีเพื่อนที่ดีมากกว่าหนึ่ง” ช่างโชคดีอะไรเช่นนั้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผมเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จากอยุธยาถึงพริบพรีเมืองเพชร” ผลงานจิตรกรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ทวีกาญจน์ ณ หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเก่า) จัดโดย สถาบันอยุธยาศึกษา ม. ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รศ.ดร บุหงา วัฒนะ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ทวีกาญจน์ กับผมนั้น เป็นคนบ้านเดียวกัน เรียนโรงเรียนมัธยมเดียวกัน คือ โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี มีประสบการณ์ทางศิลปะจากสถาบันเดียวกัน คือโรงเรียนเพาะช่าง ท่านศึกษาด้วยตนเอง และสอบชุดวิชา วาดเขียนตรี วาดเขียนโท และวาดเขียนเอก จบตามหลักสูตร ซึ่งยากมาก ยากพอๆกับ การสอบชุดครู พม. ในสมัยก่อน ส่วนผมเรียนแบบปกติ และจบ ป.ตรี มศว. ประสานมิตร ด้วยกัน สุดท้ายมาสอนศิลปะที่ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้วยกันจนเกษียณอายุราชการ งงเหมือนกันทำไมต่อเนื่องได้ถึงขนาดนั้น

และเนื่องจาก ผศ.นิพนธ์ เป็นครูที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดี งานนี้จึงมีทั้งลูกศิษย์ลูกหา เพื่อนครูบาอาจารย์จาก ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยอื่นฯ เพื่อนสมัยเด็กๆจากโรงเรียน

คงคารามเพชรบุรี และคนทำงานศิลปะ เช่น นิติ วัตุยา เป้ สีน้ำ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์ ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ เป็นต้น มาร่วมงานนี้กันเป็นจำนวนมาก บรรยากาศในงานชื่นมื่นมากครับ สำหรับผมขอชื่นชมยินดีกับความสำเร็จอีกครั้งของท่านอาจารย์ด้วยความจริงใจครับผม

เรื่องของ ผศ.นิพนธ์ ทวีกาญจน์ ยังต้องเขียนอีกยาว แต่ไม่รู้ว่าจะได้เขียนอีกเมื่อไร อยากสัมผัสความงามผลงานของท่าน ขอเรียนเชิญนะครับ งานนี้จะมีไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563. ครับผม

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *