เรื่องสั้น สัพเพเหระ

เรื่องสั้น สัพเพเหระ


3
วัดต้นเกว๋ง
ได้กล่าวไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วว่า วัดต้นเกว๋ง หรือวัด อินทราวาส เป็นวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2399-2412 ในสมัยพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่
วัดต้นเกว๋น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นวัดซึ่งมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ และส่วนที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2526 ประกอบด้วยกลุ่มสถาปัตยกรรม คือ 1)พระวิหารไม้ทรงล้านนาที่ได้สัดส่วนงดงามมาก และเป็นต้นแบบของหอคำหลวงในงานพืชสวนโลก 2)ระเบียงคดที่เรียบง่าย โล่ง สบายตา และ 3) มณฑปจตุรมุข กล่าวกันว่ามีแห่งเดียวในภาคเหนือ กลุ่มสถาปัตยกรรมของวัดต้นเกว๋นนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็น “อาคารอนุรักษ์ยอดเยี่ยม” จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2532
เมื่อพูดถึงการได้รับรางวัล ก็ต้องยอมรับว่า วัดต้นเกว๋นสมควรที่จะได้รับรางวัลจริงๆ เพราะสวยมาก แตกต่างจากนางแต้มของเรา ที่มีข่าวลือว่า ที่ได้รางวัลมาส่วนใหญ่ เนื่องจากการบริจาคเงินให้หน่วยงานที่มองรางวัลนั้น จึงดูไม่ค่อนน่าจะภาคภูมิใจสักเท่าไร
เรื่องรางวัลนี่ ผมไม่อยากคุย ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลแห่งแผ่นดินอันเป็นรางวัลบุคคลตัวอย่าง บุคคลคุณภาพผู้มีผลงานดีเด่น สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่นเหมือนกับคนอื่นเขา (รางวัลบุคคลคุณภาพเสียด้วย ไม่รู้พิจารณากันอย่างไร) แต่ผมก็ได้รับรางวัลกับเขาเหมือนกัน ตามภาพที่โชว์ไว้ “โฮนอินวัน” นะครับ ได้มาด้วยความสามารถจริงๆ เดี๋ยวจะหาว่าไม่แน่ แต่โชคดีทีไม่ได้ทำป้ายบิลบอร์ด และติดส่งเดชไป ทำให้ไม่ต้องมีชนักติดหลังเหมือนคนบางคน 555 แล้วมึงจะซวย!
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *