เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (จับใส่กรง)

วันศุกรที่ 16 ตุลาคม 2563

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (จับใส่กรง)

16

จากสัญลักษณ์ของหยิน หยาง เราจะพบว่า ในหยิน (สีดำ) ก็จะมีหยาง(สีขาว)อยู่ด้วย หมายความว่า ภายในรูปสีดำ ก็จะมีจุดสีขาวเล็กๆอยู่ที่ส่วนหัว ในหยางก็เช่นเดียวกัน ภายในรูปสีขาว ก็จะมีจุดสีดำเล็กๆอยู่ที่ส่วนหัว ถ้าเราดู หยิน หยาง ในรูปแบบของศิลปะ จะเห็นลักษณะของรูปและพื้น(Figure & Ground) เราจะเห็นว่า รูปหยิน (สีดำ) วางอยู่บนพื้นสีขาว มีรูกลมเล็กๆ ทำให้เห็นส่วนที่เป็นพื้นสีขาว และรูปหยาง (สีขาว) จะวางอยู่บนพื้นสีดำ มีรูกลมเล็กๆ ทำให้มองเห็นส่วนที่เป็นพื้นสีดำจากสัญลักษณ์หยิน หยาง เราจะเห็นสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างชัดเจน คือ สีขาว กับ สีดำ ถ้าหยาง เป็นความดี หยิน ก็เป็นความชั่วร้าย สองสิ่งนี้ตรงกันข้ามกันอย่างชัดเจน และไม่สามารถผสมผสานกลมกลืนกันเป็นสีเทาได้ อธิบายได้ว่าคนดีนั้น จะมีความไม่ดีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม คนชั่วนั้นก็จะมีความดีอยู่เพียงเล็กน้อยเช่นกัน ดังนั้น คนชั่วก็จะอยู่ในกลุ่มคนชั่ว คนดีก็จะอยู่ในกลุ่มคนดี ดังคำพระที่ว่า “คนคบกันได้ ศีลต้องเสมอกัน”เมื่อนำสิ่งที่กล่าวมาอธิบายความขัดแย้งที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ทั้งสองฝ่ายเหมือนสีขาวกับสีดำ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคิดเหมือนกันได้ ฉะนั้น อย่าได้ไปบอกล่าวหรือสั่งสอนอะไรพวกเขาเลย คนที่มีจิตใจมืดดำ ไม่มีทางจะกลับมาเป็นคนที่มีจิตใจใสสอาดได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “นกนั้นบินไปกันเป็นฝูง นกอินทรีบินกับนกอินทรี นกกาบินกับนกกา”ปัญหาก็คือต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นนกกา และใครเป็นนกอินทรีวิธีการ ก็คือ ฟังเสียงร้องของมัน ถ้ามันร้อง “กา” จับมันใส่กรงให้หมด…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *