เรื่องสั้น เหตเกิดที่มหาลัยสารขัณฑ์ (เรื่องนี้ควรอ่าน 1/3)

เรื่องสั้น เหตเกิดที่มหาลัยสารขัณฑ์ (เรื่องนี้ควรอ่าน 1/3)


14
มีนา จัน วิ่งโร่มาแต่เช้ามืด ในมือถือเอกสาร ตะโกนบอกผมว่า “เฮ้ย! คม มีเรื่องสำคัญมาก”
ผมถามว่า “เรื่องอะไร ถึงได้ด่วนขนาดนั้น”
“ก็เรื่องเงินประจำตำแหน่งนะซิ เพิ่งเรียนเรื่องนี้กับอาจารย์กฏหมาย ท่านให้ sheet มาด้วย
ลองอ่านดูซิ มีประโยชน์มากเลย”
“โอเค” เรานั่งกันที่โต๊ะหินขัดข้างรั้วบ้าน ผมรับเอกสารมาอ่านได้นิดหนึ่ง ก็ส่งคืน บอกมีนาว่า “อ่านไม่รู้เรื่องหรอก ท่านต้องอ่านและอธิบายให้ฟัง…ที่สำคัญเรื่องนี้เกิดที่ไหนวะ ไม่ใช่ที่ ม.สารขัณฑ์นี่”
มีนา ขมวดคิ้ว ใช้มือขวาตบเข่า อุทาน “แย่จริงๆ ลืมถามอาจารย์ว่า เรื่องเกิดที่ไหน แต่ช่างมันเถอะ เอามาจะอ่านและอธิบายให้ฟัง”
“ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 37/2560 เรื่องการแก้ปัญหาการ บริหารของสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งตามข้อ 3 กำหนดไว้ว่า มิให้นำบทบัญญัติที่ เกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายจัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับการรักษาราชการแทนในระหว่างการดำเนินการสรรหาหรือดำเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว นั้น”
“ตรงนี้หมายความว่า ในระหว่างการสรรหาอธิการบดีและรอการโปรดเกล้าฯ นั้น รักษาการอธิการบดีสามารถรักษาการเกิน 180 วันได้”
“ฉะนั้นในกรณีนางแต้ม ก็สามารถรักษาการได้เกิน 180 วันนะซิ” คม ออกความเห็นเชิงถาม
“ใช่แล้ว แต่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่นะ อยู่ดีๆจะรักษาการต่อไปเลยไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้นางแต้มรู้ดีอยู่แล้ว เพราะมีอาจารย์ท่านหนึ่งไปช่วยราชการและถูกนางแต้มเรียกตัวกลับ นางแต้มอ้างว่า ที่ต้องเรียกตัวกลับเพราะอาจารย์ท่านนั้นไม่ได้ทำเรื่องขอช่วยราชการต่อ ซึ่งจะต้องทำปีต่อปี อาจารย์ท่านนั้นรับทราบ และขอไปช่วยราชการต่อ เนื่องจากมารดาป่วย บิดาเสียชีวิตแล้ว และเป็นลูกคนเดียว”
นางแต้มตอบว่า “ไม่ให้” อาจารย์ท่านนั้นเลยต้องลาออก”
“ตรงนี้เคลียแล้วนะ” คมตอบ “ครับผม”
“ปรากฏว่ามีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้เสนอขอกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งเพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีได้รับเงินประจำตำแหน่งเกินกว่า 6 เดือน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษา มีมติแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดี ไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งมาแล้วเกินกว่า 6 เดือน ทั้งโดยอาศัยอำนาจ พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2560”
“หมายความว่า มีการขอเบิกเงินประจำตำแหน่งผู้รักษาการอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี หลังจากรักษาการมาครบ 180 วันแล้ว”
“แล้วตกลงได้เงินประจำตำแหน่งไหม” คมถาม
“ได้หรือไม่ได้ต้องรออ่านต่อพรุ่งนี้ คับผม”

*** เรื่องด่วนครับ เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา นางแต้มได้ออกคำสั่งเถื่อนลงโทษข้าราชการ ดังนั้น ขอให้ทั้งนางแต้มและกรรมการสอบสวนที่มาจากคำสั่งเถื่อน โปรดเตรียมรอรับหมายศาลได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *