เรื่องสั้น เหตเกิดที่มหาลัยสารขัณฑ์

เรื่องสั้น เหตเกิดที่มหาลัยสารขัณฑ์

13

เนื่องจากนางแต้ม เป็นรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ซึ่งทำให้เกิดผลเสียหายเป็นอันมาก คือ ตำแหน่งต่างๆที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันล้วนไม่ชอบด้วยกฏหมายแทบทั้งสิ้น เป็นโมฆะ ได้แก่

1 )รองอธิการบดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากรองอธิการบดี  เป็นตำแหน่งที่ผูกติดกับ อธิการบดี ตามมาตรา32 วรรค3 ” เมื่ออธิการบดีพ้นจากตำแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีก็พ้นจากตำแหน่งด้วย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีจึงต้องสิ้นสุดวาระ พร้อมกับอธิการบดี

 2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะนางแต้มขาดคุณสมบัติ ในการเป็นรักษาการอธิการบดีและรองอธิการบดีอีก 2 คน รวม เป็น 3 คน เข้าร่วมประชุมสภา

  3) ขั้นตอนในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก ประธาน กรรมการสรรหานายกสภาฯ และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คือนางแต้มพร้อมกับ รองอธิการอีก 2 คน ที่ลงมติ ในการสรรหานายกสภาฯ เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4 )ขั้นตอนในการสรรหา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติ คือนางแต้ม และรองอธิการบดีอีก 2 คน ร่วมลงมติสรรหา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

5) คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก ที่ได้รับการสรรหา ตั้งแต่หลังวันที่ 16 กันยายน 2560 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ขาดคุณสมบัติ ร่วมลงมติ ในการสรรหาด้วย

6 ) คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการสอบสวน และคำสั่งลงโทษข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7 )คำสั่ง โยกย้ายหน้าที่ ข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

8 )มติ การแต่งตั้ง ตำแหน่ง ทางวิชาการ อาทิ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลังวันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  9)ปริญญาบัตรที่อนุมัติจากนายกสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีกรรมการหลายคนขาดคุณสมบัติ ในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และบางคนที่มาของการสรรหาก็ไม่ชอบด้วยกฏหมายและลงนามโดยนางแต้ม ซึ่งไม่มีคำสั่งให้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่16กันยายน2560 เป็นต้นมา

  ***10) ที่สำคัญที่สุด คือ ขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้นำความ กราบบังคมทูลเพื่อ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ซึ่งเป็นการกระทำ ที่มิบังควรเป็นอย่างยิ่ง

  11)นิติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 16 กันยายน 2560 จะเป็นโมฆะทั้งหมด เพราะลงนามโดยบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จากการกระทำ ของ รักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถดำเนินคดี โดยการไปแจ้งความร้องทุกข์ กับพนักงานสอบสวน ที่ สภ. หรือ ฟ้องร้องต่อศาล ได้

และผลที่ตามมา นอกจากนางแต้มจะติดคุกแล้ว ยัง ดึงเอา ครูบาอาจารย์พรรคพวก เพื่อนฝูง ที่มี จิตอาสา มาช่วยมาหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ พลอยติดคุกไปด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้า และน่าเห็นใจมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ เนื่องจากคนเหล่านั้น ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรคือ ความผิดชอบชั่วดี หน้ามืดตามัว ให้คนชั่ว หลอกใช้เป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาอำนาจ และผลประโยชน์ จึงต้องเสียค่าโง่ ที่มีราคาแพง ซึ่งในจำนวนนั้น เป็นถึงศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโททั้งนั้น แต่กลับถูกหลอกมาให้ติดคุก

ดังนั้น จึงขอให้ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตั้งสติในการที่จะ กระทำในสิ่งที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย โดยการมีมติให้นางแต้ม พร้อมรองอธิการบดี หยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันที ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นการไถ่บาป ที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมา และเพื่อประโยชน์ ในการที่จะไปแถลงต่อศาล เพื่อขอความเมตตาจากศาล ให้ลงโทษในสถานเบา หรือให้รอลงอาญา ไม่ต้องติดคุก ซึ่งถ้าหากติดคุก ก็เท่ากับว่าตกนรกทั้งเป็น ตอนแก่

“อ่านแล้วเสียวสันหลังวูบ “กลัว” ครับผม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *