เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาลัยสารขัณฑ์(ทางเลือก)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาลัยสารขัณฑ์(ทางเลือก)

15

เมื่อคืนนี้ ประมาณ 4 ทุ่มกว่าๆ มีนา จัน โทรมาหาผม บอกว่า “นอนไม่หลับ มีเรื่องด่วนจะคุยด้วย”ผมบอกว่า “มาได้เลย ผมอยู่บ้านคนเดียว อยากหาเพื่อนคุยอยู่แล้ว” 10 นาทีต่อมา ทั้งคู่ก็มานั่งอยู่ที่ห้องรับแขกแล้ว บนโต๊ะมีเครื่องดื่มพร้อมมูล แบบรู้ใจกันคม หักศอก ถามว่า “มีเรื่องอะไรด่วนนักรึ?”มีนา บอกว่า “ตอนนี้ ที่ ม. สารขัณฑ์ มีกลุ่มอาจารย์ได้ทำหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัย ผ่านกรรมการสภาฯที่มาจากอาจารย์ประจำ ให้สภามหาวิทยาลัยประชุมพิจารณาดำเนินการให้รักษาการอธิการบดีหรือ นางแต้ม หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหลักฐานประกอบมากมาย เช่น การปฏิบัติหน้าที่รักษาการอธิการบดีโดยไม่มีคำสั่งที่ชอบด้วยกฏหมาย มีการกระทำที่มิบังควร ในเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์และเรื่องปริญญาบัตร เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ท่านและประชาคมชาวสารขัณฑ์ต่างก็รู้กันอยู่แล้ว และข่าวแจ้งมาว่าสภามหาลัยได้นัดประชุมกันแล้ว” คม หักศอก แสดงความเห็นว่า “สภาฯก็คงจะแถไปแบบเดิมๆนั่นแหละ เพราะสภาฯก็มึนตึ๊บเหมือนกัน สุดท้ายก็จะอุ้มนางแต้มเหมือนเดิม”“แต่คราวนี้คงยาก” มีนา จัน ว่า “เพราะคณาจารย์ระบุมาว่า นางแต้ม ตัวละครของผม หรือผู้ต้องหาตามกฏหมาย ประพฤติตนไม่เหมาะสม ที่จะรักษาการอธิการบดีต่อไป เพราะจะสร้างความเสื่อมเสียและความเสียหายให้แก่ทางราชการ และมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ได้ยืนยันว่า หากสภามหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการให้นางแต้ม หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้ว คณาจารย์ก็จะดำเนินคดีกับนายกสภาและสภามหาลัยในฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ม. 157 ต่อไป”คมแสดงความเห็นว่า “ทีนี้คงถึงเวลาแล้วที่สภาฯจะต้องเลือกแล้วว่า 1)จะอุ้มนางแต้มต่อไป หมายความว่าไม่ดำเนินการให้นางแต้มหยุดปฏิบัติหน้าที่ คือ ต้องการอุ้มนางแต้มต่อไป ถึงแม้จะต้องติดคุกก็ยอม 2)สั่งการให้นางแต้มหยุดปฏิบัติหน้าที่ และจัดการแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีคนใหม่เพื่อรอผลการตัดสินของศาลปกครองสูงสุด คราวนี้ก็จะได้รู้กันชัดๆว่า กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ จะเลือกเอาแบบแตกหรือเลือกเอาแบบหักส่วนนางแต้มก็มี choiceให้เลือก เหมือนกัน คือ1)ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่เองโดยอ้างเรื่องสุภาพไม่ดี เป็นการลงจากหลังเสืออย่างสง่า และยอมรับโทษสถานเบา ตาม มาตรา 145 ที่กล่าวว่า “ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าพนักงานผู้ใดได้รับคำสั่งมิให้ปฏิบัติการตามตำแหน่งหน้าที่ต่อไปแล้ว ยังฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ ในตำแหน่งหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกดุจกัน” 2)ดันทุรังจนสภาฯลงมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ จะเสียฟอร์มมากเพราะถูกคนที่ตัวเองเลือกมาถีบตกเก้าอี้ และโดนมาตรา 145 เหมือนเดิม 3)ดื้อรั้นอยู่รักษาการเถื่อนต่อไป โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเพื่อรอรับโทษตาม มาตรา 157 ที่กล่าวว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”ทั้งนางแต้มและกรรมการสภาฯ จะต้องเลือกด่วนนะครับ เพราะตอนนี้พวกเราจะเอาจริงบ้างละไม่เชื่อลองดู…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *