เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ (อยู่ไม่เป็นสุข)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ (อยู่ไม่เป็นสุข)

21

ในมหากาพย์มหาภารตะ สุดยอดวรรณกรรมโบราณของอินเดีย มีภาษิตภาษาสันสกฤตบทหนึ่ง ความว่า “วินาศกาเล วิปรีต พุทฺธิ” ความหมายคือ “เมื่อยามที่ความพินาศหายนะจะมาถึง พุทธิหรือสติปัญญาก็มักจะแปรปรวนไป”
และคำสั่งมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ที่ 04/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งท่านเรวัตร เมฆจั่น ระบุว่าเป็น “คำสั่งที่มั่ว มหาอมตะนิรันดร์กาล ฉบับเกียร์ถอยหลังอัตโนมัติ” นั้น ตรงตามภาษิตที่กล่าวมา คือ “เมื่อยามที่ความพินาศหายนะจะมาถึง พุทธิหรือสติปัญญาก็มักจะแปรปรวนไป”
ดังนั้น เหล่าโมฆะบุรุษและโมฆะสตรีทั้งหลาย ซึ่งได้แก่ รักษาการอธิการบดีฯ นายกสภาฯ กรรมการสภาที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ โปรดพิจาณาตนเอง ด้วยการลาออกไปโดยเร็ว เพราะได้สร้างความเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์และกระทำความเดือดร้อนให้แก่ทั้ง ครูบาอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นอเนกอนันต์แล้ว
หากยังขืนดื้อรั้นต่อไป ก็จะตกที่นั่งลำบากอย่างแน่นอน การขึ้นศาลคดีอาญาทุจริต ตาม ม.157และ 112 ในขณะที่สูงวัยแล้ว ไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและครอบครัว อย่าให้ลูกหลานต้องอับอายขายหน้าเพราะตกเป็นเครื่องมือของโมฆะสตรีนาม “นางแต้ม”เลย ครับผม
สุดท้ายอยากจะเตือนผู้บริหารฝ่ายต่างๆที่ช่วงนี้ได้ข่าวว่า รับเงินตกเบิกกันเป็นกอบเป็นกำ ระวังนะครับ เพราะผมยังเชื่ออยู่เสมอว่า “เงินหลวง อันเป็นทรัพย์ของแผ่นดินนั้น ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้” ใครได้ไปโดยไม่สุจริต รับรองอยู่ไม่เป็นสุข ครับผม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *