เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (มหาภัย)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (มหาภัย)

2
วันนี้ขอนำความคิดเห็นของคุณเรวัตร เมฆจั่น แฟนเพจ ที่ได้ชี้ให้เห็นถึงมหาภัยที่จะเกิดขึ้นกับกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุมิ ซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มาก จึงขออนุญาตท่านเรวัตร เผยแพร่ต่อนะครับ
“อาจารย์ครับ ผมอ่าน เรื่องราว ของมหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ในวันนี้ เห็นคำว่า “ถวายฎีกา “แล้วผมรู้สึกขนหัวลุกและ เป็นห่วงสุขภาพจิต ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ที่มีส่วน เข้าไปเกี่ยวข้อง ในการ สรรหา กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะ ตัวกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ที่ได้รับโปรดเกล้าแล้ว เพราะถ้า หากผู้มี ความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ไปยื่นถวายฎีกา
และ ทำเรื่อง ถึงนายกสภา มหาวิทยาลัย เพื่อขอถอดถอน นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัย ในกรณีป้าย และ ประกาศนียบัตร ต่อมา มีกรณี นำเรื่อง ที่ขัดกับกฎหมาย ในการสรรหา กรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กราบบังคมทูล
เพื่อโปรดเกล้า แต่งตั้ง เพิ่มไปอีกหนึ่งประเด็น ซึ่งเป็นการกระทำ อันมิบังควร ต่างกรรมต่างวาระ ถึง 3 ครั้ง ด้วยกัน ก็จะสร้างความ หนักใจ แก่กรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่า
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน ซึ่งได้รับ โปรดเกล้า และได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายมาเกือบทุกท่าน ย่อมมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพร้อมที่จะปกป้อง สถาบัน หากมีผู้หนึ่งผู้ใด มา ก้าวล่วง จาบจ้วง หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ได้รับการ เสนอชื่อ และ ได้รับการเลือก จาก นายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการอธิการ มหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็น ที่จะต้อง มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อผู้มีพระคุณเป็น ธรรมดาและ บางท่าน ก็เป็น ครูบาอาจารย์ เป็นเพื่อน หรือเป็นญาติ ของ รักษาการ อธิการบดี จึง จะต้องยกมือ สนับสนุนให้นายกสภามหาวิทยาลัย และ รักษาการ อธิการบดี มหาวิทยาลัย คงอยู่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยไม่ยอม ให้ใคร มาถอดถอน ได้ง่ายๆ แน่นอน
จากเหตุผลทั้ง 2 ประการดังกล่าวข้างต้น คงสร้างความหนักใจ ให้แก่ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอย่างยิ่ง เพราะ มีสิทธิเลือกได้เพียงประการเดียวเท่านั้น
แต่ ในความมืดสลัว ที่ปกคลุมอยู่ ก็ยังมีความโชคดี ที่ สภามหาวิทยาลัย ชุดนี้ ยังมี นักกฎหมาย ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ถึง 2ท่าน โดยเฉพาะ ท่านผู้ทรง คุณวุฒิ ที่มาจาก กระทรวง อุดมศึกษาฯ ผู้ที่มี อนาคตไกลในชีวิตราชการ (ผมได้ทราบ กิตติศัพท์ ของท่านในเรื่อง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน และความแม่นยำ ในข้อกฎหมาย ว่า เชื่อถือได้ )ซึ่ง คง จะช่วย อธิบาย กรรมการ สภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านอื่นๆ ได้เข้าใจ ใน มาตรา 112 ว่าลักษณะ การกระทำผิด เข้าข่าย ในมาตรานี้ มีลักษณะ เป็นอย่างไร มีโทษ อย่างไร การประกันตัว ศาลให้ประกันตัวหรือไม่ และสามารถ อธิบาย ถึงกรณี
การ ถอดถอนผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าแล้ว สามารถกระทำได้หรือไม่ รวมทั้ง การเรียก คืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่า กระทำได้ ในกรณีใดบ้าง เพื่อที่กรรมการ ท่านอื่นๆ ได้เข้าใจ และตัดสินใจ ในการ จะลงมติอย่างไรได้เป็นอย่างดี เพราะ ประชาคม มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์ กำลังจับจ้องดูท่านอยู่ว่าในที่สุดแล้วท่านจะเลือกอะไรระหว่าง “ความถูกต้องหรือความถูกใจ”ครับ”
….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *