เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ไม้นวม2)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ไม้นวม2)

….

จิปาถะ:ต่อไปนี้เป็น ความคิดเห็น จากกัลยาณมิตรในเฟสบุกส์คุณเรวัตร เมฆจั่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ผม ขออนุญาตเอ่ยนามและขอเผยแพร่ต่อนะครับ

เรวัตร : ครับ อจ.ครับ ผมไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ เพียงแต่ ผมศึกษาค้นคว้า กรณีศึกษา ที่ใกล้เคียง กับแผ่นป้าย ที่ อจ.กล่าวถึง คือ การขอพระราชทานอภัยโทษเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายและบรรเทาโทษลงไปได้

ผู้ที่จะขอพระราชทานอภัยโทษ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่กระทำความผิด

2. ผู้กระทำผิด ได้รับการลงโทษแล้ว

3.ผู้กระทำผิดดังกล่าวรู้สึกสำนึกผิด

4.เป็นผู้ที่หยุดการกระทำผิดมีความประพฤติดี พร้อมที่จะเป็นคนดีไม่กระทำผิดต่อไปอีกแล้ว

การ พระราชทานอภัยโทษเป็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการ จะได้รับ พระราชทานอภัยโทษหรือไม่ขึ้นอยู่กับพระราช วินิจฉัย ของพระองค์ท่าน

สำหรับกรณีนี้เราควรมา พิจารณากันทีละประเด็นคือ

1. การกระทำผิดได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง คำตอบคือ ตามที่ปรากฏ

2. ผู้กระทำผิดได้ถูกลงโทษแล้วหรือยัง คำตอบ คือยัง

3. ผู้กระทำผิดได้สำนึกผิดหรือยัง คำตอบคือยังไม่ทราบ

4. ผู้กระทำผิดได้หยุดกระทำผิดและประพฤติดีและพร้อมที่จะเป็นคนดี คำตอบคือยังไม่ทราบ

สรุปแล้วยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะขอ พระราชทานอภัยโทษครับ

จิปาถะ:ทำอย่างไรถึงจะเข้าเกณฑ์ละครับ ช่วยหน่อยเถอะครับผม นึกว่าเป็นธรรมทานก็แล้วกัน เอาบุญครับผม

เรวัตร : อาจารย์ครับ ผมอยาก จะเล่า ถึง ขั้นตอน และวิธีการ อย่างละเอียด เท่าที่ ผมศึกษามา และอยากให้ สิ่งที่ผม เล่ามานี้ ได้ส่ง ไปถึง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และรักษาการ อธิการมหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์ ได้ทราบ ส่วนท่าน จะ ปฏิบัติตามที่ผม แนะนำ หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่ กับ บุญและกรรมของแต่ละบุคคล ผมไม่สามารถ จะ ไป บังคับ ท่านเหล่านั้นได้

ผมขอแนะนำ ขั้นตอน ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ขอให้ท่าน ที่เกี่ยวข้อง ยอมรับว่า การกระทำดังกล่าว ความผิดได้สำเร็จแล้ว แต่ถ้าท่าน ยังไม่เชื่อ ก็ขอ ให้ท่านรอ คำตัดสิน จากศาลยุติธรรม ก็ได้

2. ท่านยอม ลงโทษ ตัวเอง เสียก่อน โดยการลาออก จาก นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือรักษาการณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีที่เข้าไปเกี่ยวข้อง หากท่านยัง ไม่เชื่อ ก็ขอ ให้ท่านรอ การถูกถอดถอน เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ เพราะถูกจำคุก ก็ได้

3. ท่าน แสดงความ สำนึกผิด ในการกระทำ โดยการ จัดพิธี กราบบังคมทูล เพื่อขอ พระราชทาน อภัยโทษ ต่อ พระบรม ฉายาลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยปฏิบัติเช่นเดียว กับ ที่ท่าน ทำพิธี รับ พระบรม ราชโองการ โดย แต่งกาย ชุดปกติขาว และถ่ายรูป หรือ Video เพื่อประกอบ ในการ ขอพระราชทานอภัยโทษ หากท่านไม่เชื่อ ท่านสามารถ รอ ให้ทางเรือนจำ ดำเนินการให้ท่าน โดยท่าน ต้องแต่งชุด ผู้ต้องขัง มาทำพิธี

4 ท่านต้อง ยุติ ที่จะ ทำ ในเรื่อง ที่ไม่ถูกต้อง และยุติ รังแก ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการ ถอนแจ้งความ หรือ ถอนฟ้อง ในกรณี ที่คดีความ ยังอยู่ ในระหว่าง การพิจารณา คดี ของศาล หากท่านไม่เชื่อ คดีความเหล่านั้น ก็จะกลับ มาหาท่าน และทำให้ท่าน ถูกลงโทษ จนไม่สามารถ จะขอพระราชทานอภัยโทษได้

ถ้าท่าน ทำได้ครบ ทั้ง 4 ขั้นตอนแล้ว ขอให้ท่าน ทำหนังสือ เพื่อกราบบังคมทูล ขอพระราชทานอภัยโทษ ไปถึง สำนักราชเลขาธิการ โดยแต่ละท่าน ได้ โปรดเขียน เล่า ประวัติ คุณงามความดี ของท่าน ที่เคยทำ ประโยชน์ แก่ การศึกษา หรือบ้านเมือง หรือ ประวัติ การเจ็บไข้ได้ป่วย พร้อม หลักฐาน ประกอบ ด้วยครับ

หรือหากท่านไม่เชื่อผม ท่านสามารถ ติดต่อ ทางสำนัก ราชเลขา ธิการ โดยตรง เลยก็ได้ ซึ่งท่าน จะได้รับคำ แนะนำ ที่ถูกต้อง ร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับ

จิปาถะ:ชัดเจนมากครับ ขอบคุณครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *