เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (คำสั่งปี 2563)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (คำสั่งปี 2563)

3

เนื่องจากคำสั่งปี 2562 เป็นโมฆะ (ตรงนี้น่ากลัวมาก เพราะได้ใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตนกับศาลอาญาแล้ว ) สำหรับคำสั่งปี 2563 เป็นคำสั่งที่หาที่ลง เป็นคำสั่งสั้นๆที่อ้างว่า มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสมัยประชุม และเพื่อให้ถูกต้อง จึงแก้ไขคำสั่งจาก “ครั้งที่ 04/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เป็น ครั้งที่ 03/2560 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560” สั่ง ณ.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563” สุดยอดครับ มหาวิทยาลัยเราจากที่เครื่องบินหาสนามลงไม่ได้ นางแต้มและสภาฯใช้กลยุทธ (โกง) แก้ไขสถานการณ์ไปได้ฉลุย และคิดว่าจะรักษาการอธิการบดีและฟาดฟันฝ่ายตรงข้ามให้หนักมือยิ่งขึ้น
แต่ปรากฏว่า 1) แก้คำสั่งย้อนหลังจากปี 63 กลับไปถึง ปี 60 นั้น ไม่น่าจะทำได้ เพราะเลยกรอบเวลาไปแล้ว และการออกคำสั่งที่มีผลย้อนหลังถึง 3 ปี นั้น ผมยังไม่เคยเห็น แต่ช่างเถอะ หมัดเด็ดอยู่ตรงต่อไปนี้ ครับผม 2) คำสั่งปี 2563 ซึ่งสั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาาพันธ์ 2560 โดยอ้าง คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 37/2560 ตามคำสั่งปี 2562 เพื่อให้นางแต้มรักษาการอธิการบดีได้มากกว่า 180 วันนั้น ปรากฏว่า คำสั่ง คสช. ฉบับดังกล่าว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 หลังคำสั่งแต่งตั้งให้นางแต้มรักษาการอธิการบดี ตั้งครึ่งค่อนปี คำถามจึงมีว่า “สภาฯ รู้ได้อย่างไรว่า คสช. จะประกาศคำสั่งนี้”ฉะนั้น คำสั่งปี 2563 จึงเป็นคำสั่งเท็จ หรือหลักฐานเท็จ ที่เจ้าหน้าที่รัฐปลอมแปลง มีความผิดตามมาตรา 265 “ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท ”ตอนนี้ท่านผู้อ่านเห็นหรือยังว่า นางแต้มนั้นเป็นรักษาการอธิการบดี(เถื่อน) แต่นั่นแหละ นางอาจจะรอด เพราะนางไม่รู้เห็น สภาฯต่างหากที่ปลอมแปลงคำสั่งเพื่อแต่งตั้งนางให้รักษาการ 555 สนุกละครับ อาหารที่นางแต้มจัดเลี้ยงสภาฯวันนี้ พันคอบ้างไหมครับผม โดยเฉพาะผักกุยช่ายขาว

จบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *