เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (คำสั่งปี 2562)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (คำสั่งปี 2562)

2

สาเหตุของการออกคำสั่งฉบับ ปี 2562 นั้น อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) การขอโปรดเกล้าฯ เพื่อแต่งตั้งให้นางแต้มดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ นั้นไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากมี “หนังสือ สั่งการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0508/ว101 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ในการเสนอเรื่อง ที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ได้กำชับ ห้ามนำเรื่องที่ดำเนินการยังไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตามกฏหมาย นำความกราบบังคมทูล เพื่อโปรดเกล้าฯ โดยเด็ดขาด” หนังสือการขอโปรดเกล้าฯ นางแต้ม จึงถูกตีกลับมาอย่างน้อย 2 ครั้ง และประการที่ 2) คือ ได้เกิดมีคณาจารย์เขียนป้ายประท้วงว่า “เราไม่ต้องการอธิการบดีที่ขาดธรรมาภิบาล” เป็นเหตุให้นางแต้มโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เรียกว่าจี้ถูกจุด นางแต้มจัดการแจ้งความร้องทุกข์ อาจารย์และคนงาน จำนวน 9 คน ในข้อหาหมิ่นประมาท ที่ สภ.สารขัณฑ์ ทั้นที แต่เนื่องจากการดำเนินการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เชื่องช้า ไม่ทันใจนางแต้ม (กี๋แก่) นางจึงตัดสินใจฟ้องศาลด้วยตนเอง แต่การฟ้องศาลนั้นต้องมีเอกสารแสดงตัวตน ไม่เหมือนการแจ้งความร้องทุกข์ แต่นางแต้มไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง จะใช้คำสั่งปี 60 ซึ่งหมดอายุไปแล้ว เหมือนใบขับขี่หมดอายุ “ขื่นขับถูกจับแน่” นางจึงจัดการให้นายกสภาฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งใหม่ ในปี 62 ให้นางดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดี ตามคำสั่ง คสช. โดยให้ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตรงนี้ต้องยอมรับในความเจ้าเล่ห์ของทั้งนายกสภาฯและนางแต้ม ซึ่งจะมีผลให้นางแต้มรักษาการอธิการบดีไปอีกนานเท่านานไม่มีสิ้นสุด เพราะไม่มีการโปรดเกล้าฯอย่างแน่นอน มีแต่คำอ้างเท่านั้นแต่อนิจจา จากการตรวจสอบหลักฐานคำสั่งแต่งตั้ง ปรากฏว่า วันที่ออกคำสั่ง ไม่มีวาระการประชุม ผลก็คือ คำสั่งนี้เป็นคำสั่งเถื่อน หรือคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เป็นโมฆะที่นี่ก็ฉิบหายละซิ เหมือนเครื่องบินหาสนามลงไม่ได้ น้ำมันก็กำลังจะหมด จะทำอย่างไรดี?และด้วยประสบการณ์ที่เป็นนายกสภาฯหลายมหาลัยและเคยเป็นอดีตข้าราชการชั้นสูง มีกลยุทธล้ำลึก ดังนั้น จึงมีคำสั่งปี 2563 เผยโฉมหน้าออกมาให้เห็น โดยหารู้ไม่ว่า คำสั่งที่ออกมานี้ เป็นหลักฐานที่จะทำให้สภาฯ ติดคุกกันระนาว อันนี้ต้องรออ่านตอนจบครับ ราวบ่ายโมงครึ่ง วันนี้ครับ มันหยด ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *