เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (คำสั่งปี 2560) มี 3 ตอน

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (คำสั่งปี 2560) มี 3 ตอน

1

มีนา จัน วิ่งกระหืดกระหอบมาหา คม หักศอก แต่เช้า หน้าตาวิตกกังวล มือกำเอกสารแน่น บอกว่า ได้คำสั่งสำคัญ เรื่องการแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์มา 3 ฉบับ อยากจะวิเคราะห์แต่ละฉบับให้ฟัง “ได้มาจากไหนละ และมันสำคัญอย่างไร” “ฉันได้มาก็แล้วกัน มันสำคัญมาก เพราะแสดงให้เห็นว่านายกสภามหาวิทยาลัย ทำตัวเป็นไอ้โม่งแอบทำเอกสารปลอม โดยที่กรรมการสภาฯอาจรู้หรือไม่รู้ ซึ่งจะทำให้กรรมการ สภาฯ ตกเป็นผู้ต้องหาคดีการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการไปโดยอัตโนมัติ” “ฟังดูแล้ว เป็นเรื่องใหญ่มากนี่ อาจจะพากันติดคุกไปทั้งพวงโดยอัตโนมัติก็ได้ เพราะเป็นพวกที่ชอบตีกินโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว””ที่นี้ฉันจะวิเคราะห์ให้ฟังทีละฉบับนะ” “ดีเหมือนกัน ฉันจะได้ศึกษาเรื่องราวไปด้วย””นี่คือ คำสั่งทั้ง 3 ฉบับ” มีนาจันชูเอกสารให้คม หักศอดดู “มีคำสั่งปี 2560, 2562 และ 2563…คำสั่งปี 60 นั้นสืบเนื่องมาจาก เมื่อนางแต้มดำรงตำแหน่งมาครบ 4 ปี แล้ว สภาฯได้ดำเนินการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ และนางแต้มเจ้าเก่า ได้รับการสรรหา แต่มีแคนดิเดท คนหนึ่งฟ้องศาลฯ ว่า การสรรหาไม่โปร่งใส และนางแต้มขาดคุณสมบัติ เพราะอายุเกิน 60 ปี ซึ่งศาลพิพากษาตามคำฟ้อง เป็นเหตุให้ตำแหน่งอธิการบดีว่างลง แต่สภาฯไม่สนใจคำสั่งศาล เรื่องคุณสมบัติของนางแต้ม และได้แต่งตั้งให้นางแต้มรักษาการอธิการบดี โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีใหม่หรือไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน”วิเคราะห์ : ถ้าสภาฯแต่งตั้งอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งให้รักษาการอธิการบดี แทนที่จะเป็นนางแต้ม เรื่องยุ่งยากก็จะไม่เกิดขึ้น แต่เพราะสภาฯและนางแต้มซึ่งก็คือครอบครัวดียวกัน เกรงว่า รักษาการอธิการบดีคนใหม่ จะปฏิบัติตามคำสั่งศาล และดำเนินการสรรหาอธิการบดีคนใหม่เพื่อโปรดเกล้าฯ แทนที่จะเสนอชื่อนางแต้ม สภาจึงเลือกวิธีละเมิดอำนาจศาลโดยอ้างว่าคดียังไม่สิ้นสุด อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ ปรากฏว่าได้มีการยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับคดีแต่ศาลยกคำร้อง ทำให้นางแต้มดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 และครบ 180 วัน ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ข้อสังเกต : ตังแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 นางแต้ม หรือรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ กลายเป็นรักษาการอธิการบดี (เถื่อน) เนื่องจากไม่มีคำสั่งแต่งตั้งใหม่ตรงนี้อาจมีนักกฏหมายฝ่ายนางแต้ม แย้งว่า นางแต้มสามารถรักษาการต่อเนื่องไปเป็นอัตโนมัติ คำถามจึงมีว่า เมื่อสามารถรักษาการได้เป็นอัตโนมัติแล้ว จะออกคำสั่งปี 2562 มาทำไม “ตรงนี้ชัดเจนไหมครับ?”…รออ่าน ตอน 2 อีกประมาณ 2 โมง ครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *