เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (เขาแน่จริงๆ )

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (เขาแน่จริงๆ )

6

จากการสาธยายของ มีนา  จัน  ที่แสดงความชื่นชมความกล้าหาญตามลักษณะนิสัยของประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ในเรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ ตอนบัดซบ ซึ่งโพสต์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้มีผู้สันทัดกรณีแสดงความเห็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมมา ดังนี้ 

“ถ้าสิ่งที่ มีนา จัน ตัวละครในเรื่องสั้น เล่ามาเป็นความจริง ก็น่าจะมีการติดคุกกัน 2 คณะ รวมๆกันแล้ว 20 กว่าคน คือ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ ด้วยสาเหตุ ดังนี้ คือ

1. กรรมการสภามหาลัย ขยายเวลาให้คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเลยกรอบเวลาที่กฎหมายได้ให้อำนาจแก่สภามหาวิทยาลัยแล้ว

2. กรรมการอุทธรณ์ฯ ได้เปลี่ยนมติของกรรมการอุทธรณ์ฯชุดก่อนหน้านี้ที่ได้มีมติไปแล้ว ซึ่งเป็นการกระทำโดยไม่ชอบ

3. หนังสือ ที่ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ แจ้งถึงผู้ร้อง มีสาระสำคัญ ไม่ตรงกับมติที่ประชุม ของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงถือได้ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารเท็จ

4. ทราบว่าเอกสารดังกล่าว จะนำไปเป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ของจำเลยในศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น จะเป็นเหตุให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ พร้อมทั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เตรียมเดินทางเข้าสู่ตะแลงแกงอีกคดีหนึ่ง

ส่วนประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งผู้ร้องกับนางแต้มก็จะได้รับเกียรติ ตามมาตรา 180 อีกกระทงหนึ่ง และจะได้รับรางวัลเต็มๆ 7 ปี ไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษ เนื่องจากเป็นผู้รู้กฎหมายดี และเป็นผู้ใช้กฎหมาย แล้วยังมากระทำผิดกรณีเช่นนี้ต่อศาลสถิตยุติธรรมอีก

“ต้องยอมรับว่าท่านประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สุดยอดจริงๆ เพราะนอกจากตัวเองจะเข้าคุกแล้ว ยังพาพวกเข้าคุกกันระนาวด้วย

……..

ระนาว แปลว่า : มากมาย (ใช้แก่สิ่งที่อยู่ในลักษณะที่ห้อยแขวนเป็นสาย เป็นแถว เป็นแนว เป็นต้น) เช่น แขวนธงเป็นระนาว สอบตกเป็นระนาว ติดคุกกันเป็นระนาว.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *