เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน ชีวิตหลังความตาย

treens

จิปาถะ
เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน ชีวิตหลังความตาย
108
“เพื่อจะอธิบายเรื่องชีวิตหลังความตายให้กระจ่างขึ้นอีกระดับหนึ่ง เราน่าจะพูดถึงเรื่องมิติสักนิดนะครับ” จานจิน เสนอ
“ใช่ เพราะมิติอาจทำให้เข้าใจเรื่องชีวิตหลังความตายได้ง่ายขึ้น” ผมเสริม
“มิติคืออะไรครับอาจารย์” ถากถางตั้งคำถาม
“จานจิน อธิบายซิ” ผมโบ้ยไปที่จากจิน
“ครับอาจารย์ คำว่า มิติ หรือ Dimension มีความหมายแตกต่างกันในแต่ละศาสตร์ เช่น ในทางคณิตศาสตร์ มิติ หมายถึงจำนวนตัวเลขที่ต้องการเพื่อระบุตำแหน่งและคุณสมบัติของวัตถุใด ๆ ในปริภูมิ หรือ เซตที่มีโครงสร้างบางอย่าง อาจเป็นโครงสร้างแบบเรขาคณิตหรือโครงสร้างแบบอื่น, มิติทางกายภาพ หมายถึง การพัฒนา พื้นที่ให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ แต่โดยทั่วไป มิติ หมายถึง สิ่งที่บอกคุณสมบัติของวัตถุ ได้แก่ ความกว้าง ความยาว และ ความหนาหรือสูง”
109
“ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางศิลปะ (The elements of art) ได้แก่ เส้น (Line) คือ สิ่งที่มีแต่ความยาว มี หนึ่งมิติ รูปร่าง (Shape) คือ สิ่งที่มีความกว้างและความยาว มี สองมิติ รูปทรง (Form) คือสิ่งที่มีความกว้าง ความยาว และความหนาหรือความสูง มีสามมิติ” ถากถางอธิบายบ้าง
“มิติทางวิทยาศาสตร์นั้น ว่ากันว่ามีมากกว่าสิบมิติ แต่ที่นักวิทยาศาสตร์พบแล้วคือมิติที่ 4 (มิติแห่งเวลา) ได้แก่ เวลาไม่มีอยู่จริง และระยะทางใกล้ ไกล ไม่มีอยู่จริง ตามทฤษฏีสัมพันธภาพทั่วไป (General Theory of Relativity) ของ Einstein ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของมวลและพลังงานตามสมการทางวิทยาศาสตร์ E = mc2 ที่คนทั่วโลกรู้จักกันดี ส่วนมิติที่ 5 (มิติแห่งความโน้มถ่วง) นั้น ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงน้อยมาก” ผมอธิบาย
110
จากนั้นผมอธิบายต่ออีกว่า “เมื่อเราอยู่ในมิติที่สูงกว่า เราจะมองเห็นมิติที่ต่ำกว่าได้โดยง่าย เหมือนเรามองปราสาทที่อยู่บนยอดภูเขาในขณะที่เราอยู่บนเครื่องบิน แต่คนที่อยู่ตีนเขา จะมองไม่เห็นและยากที่จะจินตนาการได้ว่าบนยอดเขานั้นมีปราสาทตั้งอยู่ หรือ หีบห่อไปรษณีย์ ซึ่งซื้อมาในรูปของวัตถุ 2 มิติ ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ เราคงจะจินตนาการได้ยากว่า วัตถุ 2 มิตินั้นจะคลี่ออกมาเป็นกล่อง 3 มิติได้อย่างไร เช่นเดียวกับเราที่อยู่ในโลก 3 มิติ ก็เป็นการยากเช่นกันที่จะจินตนาการโครงสร้างของโลก 4 มิติได้ว่ามีรูปเป็นแบบใด”
111
“ได้มีการแบ่งสิ่งที่มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่ในมิติที่สูงกว่าเราอีกมากมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น ชั้นเทวดา 6 ชั้น รูปพรหม 16 ชั้น และอรูปพรหม 4 ชั้น สิ่งมีชีวิตในบางชั้นก็อยู่ซ้อนทับกันระหว่างมิติ เช่น มนุษย์กับเดรัจฉานอยู่ร่วมกันในมิติที่ 2 และ 3 เทวดาอยู่ร่วมกันในในมิติที่ 4 และ 5 เพียงแต่สวรรค์ชั้นที่สูงกว่าจะเข้าถึงมิติที่ 5 ได้มากกว่า เช่นเดียวกับมนุษย์ที่เข้าถึงและเข้าใจมิติที่ 3 ได้มากกว่าเดรัจฉาน ชั้นรูปพรหมอยู่ในมิติที่ 6 และ 7 ส่วนชั้นอรูปพรหมขึ้นไปถึงมิติที่ 8 และ 9”
(สม สุจีรา.2554:54)
เมื่อผมบรรยายจบ ถางถางก็ร้อง “อ๋อ ! อย่างนี้นี่เอง นางแต้มถึงไม่เข้าใจพวกเรา เพราะเธออยู่ในมิติหรือภพภูมิที่ต่ำกว่าเรานั่นเอง”
…………….
บัญชา ธนบุญสมบัติ,สุทัศน์ ยกล้าน และชัยวัฒน์คุประตกุล.(2554).ไอน์สไตน์ หนึ่งศตวรรษแห่งปีมหัสจรรย์.
กรุงเทพฯ :สารคดี
สม สุจีรา,ทันตแพทย์ .(2554).ความลับของจักรวาล ทางแห่งนิพาน.กรุงเทพฯ :โพสต์บุ๊กส์.

Comments are closed.