เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน การค้น (5)

popos

จิปาถะ

เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน การค้น (5)

15

เมื่อการค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านพ้นไปแล้ว ก็อย่าได้คิดว่าจะมีโอกาสมานั่งปลงอนิจจังกับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของท่านซึ่งกลายเป็นกองขยะไปแล้วนะครับ  เพราะท่านจะถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวไปสถานีตำรวจ และวิธีที่จะกลับคืนสู่อิสรภาพอีกครั้ง ก็คือ ท่านต้องทำเรื่องขอประกันตัว ซึ่งภาษากฎหมายเรียกว่า “การปล่อยชั่วคราว”

ตรงนี้กฎหมายเขาว่าอย่างไร “ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปีขึ้นไป เช่น ฆ่าคนตาย ปล้นทรัพย์ “การปล่อยตัวชั่วคราวต้องมีประกัน” และจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้  ในคดีอย่างอื่น (คือคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี ขึ้นไป) เช่น ยักยอก ฉ้อโกง “จะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันหรือหลักประกันก็ได้”(บุญร่วม เทียมจันทร์.2544.63)

สรุปว่า ท่านต้องประกันตัว การประกันตัวหรือการปล่อยชั่วคราวนั้น มี 3 ประเภท คือ
1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องทำสัญญาประกันและไม่ต้องมีหลักประกันแต่อย่าง ใด เพียงแต่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือหมายเรียก เท่านั้น
2 การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวโดยผู้ขอประกัน ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของศาลซึ่งให้ปล่อย ชั่วคราว ถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มาตามกำหนด ผู้ขอประกันจะถูกปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกัน ตลอดจนอาจมีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาประกันนั้น
3 การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีสัญญาว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะมาตามที่กำหนดในสัญญา หรือตามหมายเรียก และมีการวางหลักประกันไว้เพื่อที่จะบังคับเอากับหลักประกันเมื่อมีการผิด สัญญา (guru.sanook.com การขอประกันตัวคืออะไร)

อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนอาจพิจารณาให้ประกันโดยบุคคลที่เชื่อถือได้ โดยไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้

16

ถึงตรงนี้ เป็นอันว่าท่านถูกจับ และต้องขอประกันตัว หรือขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งอาจต้องใช้หลักประกัน ซึ่งได้แก่ –เงินสด –หลักทรัพย์อย่างอื่น เช่น โฉนดที่ดิน หรือ บุคคลมาเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์  จากประสบการที่เคยเห็นมา ผู้ที่ถูกจับส่วนใหญ่มักจะเตรียมหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวในวันที่ถูกจับไม่ทัน จึงถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจอย่างน้อย 1 คืน หรือมากกว่านั้นถ้าเป็นวันหยุด

ฉะนั้น สำหรับผู้ที่ต้องไปพบเจ้าพนักงานสอบสวน เพื่อแก้ข้อกล่าวหาตามหมายเรียก ขอให้ชวนเพื่อนไปด้วยและไปแต่เช้า เตรียมเอกสารและหลักทรัพย์ไปให้พร้อม เพราะดีไม่ดี เกิดประกันตัวไม่ทันก็ต้องนอนเฝ้าโรงพักบริจาคโรหิตให้ยุงไป  ฉะนั้น ทางที่ดีอย่าได้ไปมีเรื่องมีราวกับใครจะดีกว่า ยอมๆกันไปซะ เพราะนี่แค่ประกันตัวในชั้นเจ้าพนักงานสอบสวนนะ ยังมีการประกันตัวในชั้นอัยการอีก เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งสำนวนถึงอัยการ  และประกันในชั้นศาลเมื่อมีการส่งฟ้องศาล….ยุ่งตายโหงเลย

……..

บุญร่วม เทียมจันทร์.(2544).ทำอย่างไรเมื่อไปโรงพัก. (7) กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์.

guru.sanook.com การขอประกันตัวคืออะไร.สืบค้นเมื่อ 29 กย.59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *