เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน วิบากกรรม

hells

จิปาถะ

เรื่องสั้น  หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน  วิบากกรรม

176

วันต่อมา นอกจากอาหารที่ส่งเข้ามาให้นางแต้มตามปกติแล้ว  คราวนี้มีสมุดดินสอเพิ่มเข้ามาด้วย นางคิดว่า พวกนั้นคงอยากให้นางบันทึกโน่นบันทึกนี่ หรือไม่ก็เขียนสารภาพบาปอะไรทำนองนั้น “แต่เมินเสียเถอะ ฉันจะไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือเด็ดขาด” ดังนั้นนางจึงไม่สนใจสิ่งของที่ส่งเข้ามาใหม่

นางแต้มทิ้งตัวลงนอนกับพื้น มองขึ้นไปบนเพดานยุ้งข้าว คิดไปเรื่อยเปื่อยว่า “ฉันน่าจะใช้เวลาว่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผนังยุ้งข้าวนี่ถ้าจะดี  จะเขียนอะไรดีละ” นางตั้งคำถามและทำท่าครุ่นคิด “ฉันอาจจะเขียนจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น ยุ้งข้าวที่ฉันจะเขียนนี่ก็ต้องสมมุติให้เป็นศาสนสถาน อาจเป็นวิหาร ดังนั้น ที่ผนังด้านหลัง ฉันจะเขียนภาพเล่าเรื่องไตรภูมิ…

177

เรื่องไตรภูมิ หรือโลกสัญฐาน ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ

“ฉันจะเขียนเป็นภาพโครงสร้างของไตรภูมิ โดยแบ่งผนังออกเป็น 3  ส่วน ส่วนบนสองส่วนเป็น รูปภูมิ และอรูปภูมิ ส่วนล่าง 1 ส่วนจะเป็นกามภูมิ

ส่วนที่เป็น รูปภูมิและอรูปภูมิ จะประกอบด้วยเขาพระสุเมรุ อยู่ตรงกลาง มีเขาสัตตบริภัณฑ์เจ็ดลูกล้อมรอบ ในสีทันดรสมุทร ด้านข้างซ้ายเขาพระสุเมรุจะเป็นสุริยะเทพบุตร และด้านขวาจะเป็นจันทร์เทพบุตร ใต้เขาพระสุเมรุจะเป็นปลาอานนท์นอกจากนั้นก็เป็นรายละเอียดอื่นๆซึ่งจะค่อยๆเติมลงไป

ส่วนผนังด้านหน้าฉันจะเขียนเรื่องพุทธประวัติ ตอนมารผจญ  ผนังด้านข้างตอนบนจะเป็นภาพเหล่าเทวดาที่เสด็จมานมัสการพระพุทธองค์ ภาพเทวดาจะนั่งประคองอัญชลีเป็นแถวยาวตลอด  ส่วนตอนล่างของผนังด้านข้าง ต้องคิดดูก่อนว่าจะเขียนเรื่องชาดก หรือ เรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าดี หรือว่าเขียนเรื่องพุทธประวัติดี  คงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นแหละ แต่คิดอีกที เขียนทั้งสองเรื่องก็ดีเหมือนกัน  ด้านละเรื่องจะได้สมบูรณ์

ส่วนตอนล่างสุดของผนัง ซึ่งเป็นกามภูมิ จะเป็นเรื่องนรกขุมต่างๆ ซึ่งฉันอาจจะสอดใส่เรื่องราวที่ฉันต้องการจะบันทึกไว้ตรงส่วนไหนบ้างก็ได้ อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่พวกนั้นทำทารุณกรรมแก่ฉัน  เพื่อประกาศให้ผู้มาพบเห็นได้เข้าใจถึงสภาพและความเจ็บปวดที่ฉันได้รับก็ยังได้”

เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ นางแต้มถึงกับอมยิ้ม หน้าตาสดชื่นขึ้นมาอย่างประหลาด เมื่อคิดได้ว่า “ฉันจะเป็นคนแรกที่เขียนจิตรกรรมไทยประเพณีด้วยสีเทียนบนผนังยุ้งข้าว” ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฉันอาจได้รับรางวัลก็ได้นะจะบอกให้…

“ที่นี้สีที่ฉันได้มาสองกล่องนี่คงไม่พอ แต่ไม่เป็นไร ฉันจะใช้ไปก่อน สีหมดฉันก็ส่งกล่องเปล่ากลับไป เดี๋ยวพวกนั้นก็จะส่งมาให้ฉันเอง  แต่ถ้าไม่มีจริงๆฉันก็อาจจะใช้น้ำ และฝุ่นที่ติดอยู่ตามฝาผนังมาเขียนแบบ monochrome หรือเขียนแบบสีเดียว ก็ยังได้ ไม่มีอะไรยากถ้าอยากจะทำ”

………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *