เรื่องสั้นเหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (เอฟ ซี อิน)

เรื่องสั้นเหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (เอฟ ซี อิน)

25

ผมตกใจมาก ที่ จิปาถะ เรื่อสั้น เหตุเกิดที่ ม. สารขัณฑ์ ของผม มี FC อิน ว่ามันเป็นเรื่องจริง ถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างที่ FC ว่า …. จะมีคนติดคุกเป็นสิบละก็ “ยุ่งตายห่า”ดังที่ผู้สันทัดกรณีวิเคราะห์ว่า ถ้าเป็นเรื่องจริง ตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตุ ฉิบหายแน่นอน เพราะต้องติดคุกกันทั้งหมดเลย ไม่น้อยกว่า 30 คน ต้องขอโทษอย่างมากเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาของผม ที่พออ่านแล้วก็อิน ไปตามเรื่องจึงสนุกปากวิเคราะห์ไปตามเรื่องสั้น โดยหารู้ไม่ว่าจะเป็นจริงและจะต้องติดคุกกันจริงๆ ไม่น่า”โง่มาก”เลยเรา แต่ก็โชคดีที่ไม่จบด็อกเตอร์ ถ้าเราจบด็อกเตอร์แล้วไม่เข้าใจเรื่องนี้ ต้องโทษตัวเองว่า”โง่บัดซบ”เลยตามเอกสารประกอบเรื่องสั้น ม.สารขัณฑ์ ที่มีคนส่งมาหลอกให้วิเคราะห์เป็นอย่างนี้ ถ้าของจริงเป็นอย่างนี้ ก็ติดคุกจริงเหมือนกันครับถ้าดูตามเอกสารกลับลำมา 2 ครั้งแล้ว ก็มัดตัวเองเข้าไปอีก ทำให้ติดคุกซ้ำกันหลายครั้ง เพราะมีพิรุธดังนี้คือ 1. คำสั่งฉบับปี 2560 สิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2560 2. คำสั่ง ฉบับปี 2562 2.1 ยอมรับว่า ตั้งวันที่ 16 กันยายน 2560 ไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดรักษาการแทนอธิการบดี 2.2 แต่งตั้งรักษาการโดยอ้างคำสั่ง คสช.ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ไม่มีผู้ใดรักษาการอธิการบดี เพราะถ้ามีคำสั่งต้อง อาศัยอำนาจ คำสั่ง คสช จึงจะถูกต้อง และชอบด้วยกฎหมาย 2.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ไม่มีวาระ เกี่ยวกับ การแต่งตั้ง รักษาการอธิการบดี ดังนั้นคำสั่ง นี่จึงเป็นคำสั่ง ที่ เป็นโมฆะ เพราะมีข้อความเป็นเท็จ 2.4 คำสั่งฉบับนี้จึงถูกยกเลิก ไปโดย คำสั่งที่ออก ในปี 2563 2.5 การออกคำสั่งให้มีผลย้อนหลัง กระทำมิได้ เว้นแต่ จะมี กฎหมายกำหนดไว้ให้ทำได้ 3. คำสั่งฉบับปี 2563 3.1 ออกมา เพื่อแก้ไข วันที่ประชุม เนื่องจาก เป็นความเท็จ 3.2 ออกมาเพื่อให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2560 ซึ่งไม่สามารถจะกระทำได้ 3.3 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ทราบได้อย่างไรว่า ใน วันที่ 8 สิงหาคม 2560 จะมีคำสั่ง คสช ที่จะให้ รักษาการอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เกิน 180 วันได้ ในระหว่างที่ กำลังสรรหา หรือ ระหว่างรอการแต่งตั้ง 3.4 คำสั่งฉบับนี้ จึงต้องเป็นโมฆะ เหมือนเดิม สรุป ถ้าดูตามเอกสารแล้ว การจะเป็นรักษาการอธิการบดีต้องมีคำสั่งและคำสั่งนั้นต้องอาศัยอำนาจจากกฏหมายหรือคำสั่งมารองรับ จึงจะชอบด้วยกฏหมายและมีผลใช้บังคับได้ ส่วนคำสั่ง ปี 2562 และ 2563 มีสถานภาพเป็นโมฆะ ตอนนี้สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ก็มีสภาพเหมือนกับลิงแก้แห ยิ่งแก้ก็ยิ่งมัด รับประกันได้ว่าตายยกฝูงแน่นนอนอุ้ยตาย!….เรื่องสั้นของผมถึงกับต้องตายยกฝูงกันเลยเชียวรึ !!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *