อ สํ วิ สุ โล ปุ ส พุ ภ ( นวหรคุณ มงคล 9)

aeaf

จิปาถะ

อ สํ วิ สุ โล ปุ ส พุ ภ ( นวหรคุณ มงคล 9)

วันนี้ก็มาถึงคาถาที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ หัวใจคาถาที่รู้จักกันดีทั่วไป “นวหรคุณ มงคล 9” หรือหัวใจคาถาที่ย่อมาจากบทพุทธคุณ 9 ประการ หรือ บทสวด อิติปิโส.. ใน ธชัคคปริตร นั่งเอง หัวใจคาถามีที่มาดังนี้
อิติปิ โส ภควา เพราะเหตุอย่างนี้ (กิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้า) พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อ มาจาก อรหํ
สํ มาจาก สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิ มาจาก วิชฺชาจารณสมฺปนฺโน
สุ มาจาก สุคโต
โล มาจาก โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุ มาจาก ปุริ
ส มาจาก สทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
พุ มาจาก พุทฺโธ
ภ มาจาก ภควา ติ

เหรียญที่ใช้หัวใจคาถานวหรคุณ มงคล 9 มีอยู่เป็นจำนวนมาก ตัวอย่างที่นำมาให้ดู เป็นเหรียญหลวงปู่หลิม วัดโพธิ์ทอง ต.บางมด อ. จอมทอง กรุงเทพมหานคร
เหรียญหลวงปู่หลิม เป็นเหรียญรูปไข่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ด้านหน้าเป็น รูปหลวงปู่หลิมนั่งเป็นประธานของเหรียญ ด้านล่างมีอักษรภาษาไทย “หลวงปู่หลิม”
ด้านหลังมียันต์พุทโธ (จะอธิบายเรื่องยันต์ในโอกาสต่อไป) ใต้ยันต์พุทโธ เป็นอักษรขอม แถวแรก “ อ สํ วิ สุ” แถวสอง “โล ปุ ส พุ ภ” แถวสามเป็นอักษรขอม “พุทโธ” ใต้คำว่าพุทโธ เป็นเลขไทย 34 รอบองค์ยันต์เป็นอักษรไทย “วัดโพธิ์ทอง ต. บางมด อ. จอมทอง กทม.”

 

Comments are closed.