อนุสรณ์สถานประชาชน-อีสานใต้

victoryvitorys

จิปาถะ
อนุสรณ์สถานประชาชน-อีสานใต้
เวลาผมขับรถผ่านไปทางอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ผมก็อดไม่ได้ที่จะต้องขับรถต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 2119 ทางไปอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ขับไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ขับไปทำไมหรือครับ ก็ไปเพื่อคารวะอนุสรณ์สถานประชาชน-อีสานใต้ ครับ
อนุสรณ์สถานประชาชน-อีสานใต้ เป็นสถูปที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของประชาชนที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ในเขตป่าเขา เพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ ในช่วงปี พ.ศ. 2519-2523 ประชาชนที่เสียชีวิตเหล่านี้มีทั้งชาวนา ชาวไร่ นิสิตนักศึกษาที่หลบหนีภัยเข้าป่าหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และได้ตั้งเป็นกองทัพปลดแอกประชาชน (ทปท.) โดยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.) ในเขตอีสานใต้ เพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ
กองทัพปลดแอกประชาชนและกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันต่อสู้กับทหารฝ่ายรัฐบาลเป็นเวลายาวนาน เป็นผลให้ทั้งสองฝ่ายสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตผู้คนซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันไปเป็นจำนวนมาก จนในปี พ.ศ. 2523 อำนาจการปกครองประเทศได้ถูกถ่ายโอนจากรัฐบาลเผด็จการมาสู่รัฐบาลประชาธิปไตย ทำให้การต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธยุติลงอย่างสิ้นเชิง ขบวนการผู้รักชาติรักประชาธิปไตย นักเรียน นิสิตนักศึกษา ชาวไร่ ชาวนา ได้พากันออกจากป่าและแยกย้ายกันกลับไปประกอบสัมมาอาชีพหรือศึกษาต่อ และเมื่อเขาเหล่านั้นตั้งหลักปักฐานได้แล้ว
พวกเขาจึงตั้งคณะทำงานเพื่อขุดหาศพผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้ซึ่งฝังไว้ในเขตป่าเขา
ในปี พ.ศ. 2538 ญาติมิตรของผู้เสียชีวิต ได้ร่วมกันนำอัฐิที่ขุดหามาได้ทำพิธีฌาปนกิจ และได้ร่วมกับประชาชนทั่วไปบริจาคทรัพย์สร้างเป็นสถูป หรืออนุสรณ์สถาน เสร็จสมบูรณ์เมื่อ ปี พ.ศ. 2539
อนุสรณ์สถานประชาชน-อีสานใต้ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโคกเขา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถูปรูปสี่เหลี่ยมตัดมุมเป็นแปดเหลี่ยม ส่วนยอดทำเป็นรูปโดมทรงปราสาท มีความสูงประมาณ 18 เมตร ก่อด้วยอิฐถือปูน ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมที่ทำเป็นบันไดทางขึ้น ผนังด้านนอกสถูปจารึกนามผู้เสียชีวิต ภายในสถูปทำเป็นห้องมีประตูทางเข้า เป็นที่เก็บรักษาอัฐิที่แยกบรรจุไว้ในโถเคลือบและจารึกนาม
บริเวณโดยรอบเป็นลานกว้าง พื้นปูด้วยหินทราย ขอบลานด้านหนึ่งสร้างเป็นอัฒจันทร์สำหรับนั่งพักผ่อนหรือชมกิจกรรม ส่วนด้านอื่นปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
อนุสรณ์สถานประชาชน-อีสานใต้ เกิดขึ้นจากลุ่มคนที่ระลึกถึงคุณงามความดีของมิตรสหายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เป็นประจักษ์พยานว่า ครั้งหนึ่งเขาเหล่านั้นมีอุดมการณ์ร่วมกันในการต่อสู้เพื่อให้อำนาจการปกครองคืนสู่ประชาชน
ที่นี่              มีเพื่อน          มีญาติมิตร
มีเลือดเนื้อ  ชีวิต              ยิ่งใหญ่
เก็บฝัง        อดีตไว้         ในดวงใจ
หว่านฝัน      เราไป           ให้งอกงาม
กองทุนอนุสรณ์สถานประชาชน-อีสานใต้
….
อ้างอิง
จังหวัดบุรีรัมย์ 223 ปี บุรีรัมย์ ต่อเขตการพิมพ์ .2543
Brochure กองทุนอนุสรณ์สถานประชาชน-อีสานใต้

Comments are closed.