จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (มันจะแดงขึ้นมาเอง)

วันอาทิตย์ที่ 18  เมษายน  2564

จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (มันจะแดงขึ้นมาเอง)

18

เนื่องจากมีเพื่อน fc ให้ความสนใจเรื่องสั้น (ผีขุดหลุม) เรื่องเกี่ยวกับเอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์กันเยอะมาก  คม หักศอก จึงนำเอกสารดังกล่าวมาศึกษาเพื่อหาข้อเท็จจริง จะได้ทราบว่าใครจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ จากการศึกษาได้ข้อค้นพบ ดังนี้

ในปี 2561 มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ โดยมีข้อกำหนด Spec (specifications) หรือคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจง ข้อหนึ่งว่า บริษัทที่มีสิทธิ์ยื่นซองประกวดราคาจะต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

แต่ปรากฏว่า บริษัท A ยังไม่มีเอกสารการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 แต่ได้ “แหกตา” คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการนำเอาเอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ของบริษัท B  การรับรองเลขที่ 0-0000/2561 มาแสดงแทน (บริษัท A  เพิ่งได้รับเอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ระดับ 3 ในปี 2563)  และ บริษัท A ได้รับเลือกให้ดำเนินการจัดทำเฟอร์นิเจอร์ และคงได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ต่อมาในปี 2563 รักษาการ ผอ.กองการพัสดุมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ได้ตรวจพบการทุจริตของ บริษัท A จึงบันทึกข้อความถึงรักษาการอธิการบดี เพื่อดำเนินคดีกับบริษัท A ต่อไป

งานนี้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ทราบว่ามีใครบ้าง ) หนีไม่พ้นความผิดแน่นอน  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ กล่าวคือ ไม่ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยถูกต้อง ทำให้บริษัท A ซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับงานนี้โดยทุจริต และในขณะเดียวกันได้ทำให้บริษัทอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขันเสียโอกาส ถือเป็นความผิดร้ายแรง จะต้องตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงและลงโทษต่อไป  ดีไม่ดีอาจถูกบริษัทที่เสียโอกาส,เสียค่าซื้อซองประกวดราคา ฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาได้

ส่วนประธานกรรมการตรวจรับ คุณเกร็จลดา ซึ่งถูกมอบอำนาจให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท A นั้น เธอไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการทุจริต จึงไม่น่าจะเกี่ยว  แต่ที่มีชื่อ เพราะเธอสนิทกับหญิงผู้กล้า จึงถูกจงใจให้โดนหางเลขไปด้วย

“ผมไม่อยากคิดเลยเถิดไปว่า เรื่องนี้มีลับลมคมในกันหรือไม่อย่างไร แต่เมื่อเรื่องถึงศาล เชื่อเถอะ “ทุกอย่างจะแดงขึ้นมาเอง” และนี่คือเหตุผลที่ว่า ตลอดเวลาที่ผมรับราชการ ผมจึงทำหน้าที่สอนอย่างเดียว”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *