จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (อีเปรต)

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (อีเปรต)

20

มีนา จัน อธิบายว่า เรื่องราวของสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ที่ลงมติยืนยันที่จะส่งนางแต้ม รักษาการอธิการบดี เพื่อของโปรดเกล้าฯอีกครั้ง หลังจากศาลพิพากษาว่า อายุเกิน 60 ปี สามารถเป็นอธิการบดีได้ ปรากฏว่ามีคำถามจากกรรมการสภาฯ ที่ไม่เห็นด้วย และถูกกรรมการสภาฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ป๋องแป๋ง) คนหนึ่ง กล่าวในเชิงข่มขู่คุกคามว่า…กรรมการสภาฯ ที่เห็นแย้งมาตลอด จนนางแต้มรักษาการอธิการบดีมาครบ 4 ปี และจะได้โปรดเกล้าฯ อีก 4 ปี จะอยู่ยังไง ? คงหมายถึงว่า จะถูกกลั่นแกล้งอย่างหนักหลังโปรดเกล้าฯ ….ท่าน fc เพจนี้ มีความเห็นอย่างไรครับ ???มีเพื่อน fc ท่านหนึ่งที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์แสดงความเห็นมาว่า “ก็อยู่แบบมนุษย์เขาอยู่กัน ส่วนผีเปรต เดรัจฉานวิชาการทั้งหลายก็จะถูกแผ่นดินสูบลงนรกเนื่องจากผีเหล่านี้กินไม่รู้จักอิ่มสักที และต่อไปนี้ต้องเผชิญหน้าถลึงตาใส่ผีเปรตทั้งหลาย เพื่อให้รู้ว่า มนุษย์ทั้งหลายรักความยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และถึงเวลากวาดไล่เสนียดจัญไรออกไปให้พ้นเสียที แผ่นดินนี้จะได้สูงขึ้นจากความคิดเห็นของ fc ทำให้ผมนึกถึง ไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรมชิ้นเอกสมัยสุโขทัย พระราชนิพนธ์ ของพระมหาธรรมราชาลิไท เป็นวรรณคดีไทยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพราะได้รวบรวมเอาคติความเชื่อในทุกแง่ทุกมุมของทุกชนชั้นหลายเผ่าพันธุ์มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้ผู้อ่าน ยำเกรงในการกระทำบาปทุจริต และเกิดความปิติยินดีในการทำบุญทำกุศล อาจหาญมุ่งมั่นในการกระทำคุณงามความดีคำว่าไตรภูมิ แปลว่า แดน 3 คือ แดนหรือที่เกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสากลโลกในส่วนของกามภูมินั้น มีแดนมนุษย์ อยู่ระหว่าง แดนเทวดาที่อยู่เหนือขึ้นไป ส่วนที่อยู่ใต้ลงมา เป็นแดนที่อยู่ของ สัตว์เดรัจฉาน อสุรกาย เปรต และสัตว์นรกในแต่ละแดนนั้น ผมเชื่อว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายคงจะสามารถไปมาหาสู่กันได้ แต่เป็นไปในลักษณะลักลอบขึ้นมา เช่น ในแดนมนุษย์ อาจจะมีพวกเปรตแอบหลบหนีขึ้นมาอาศัยอยู่ได้มีนา จัน บอกว่า ที่พยายามอธิบายอย่างรวบรัดนี้ ก็เพื่อจะบอกว่า ในสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นั้น นอกจากจะมีมนุษย์เป็นกรรมการอยู่ไม่กี่คนแล้ว ยังมีพวกสัตว์เดรัจฉาน พวกอสุรกาย พวกเปรต และพวกสัตว์นรก แอบแฝงเข้ามาเป็นกรรมการอยู่ด้วย และพวกนี้เองที่ได้สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายอยู่ในปัจจุบัน ถ้าอยากรู้ว่ากรรมการคนไหนเป็นสัตว์เดรัจฉาน คนไหนเป็นอสุรกาย คนไหนเป็นเปรต และคนไหนเป็นสัตว์นรก ก็ให้สังเกตเอาก็แล้วกัน ผมบอกให้ 1 ครับ นางแต้ม คือ อีเปรต ครับผม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *