จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (คุกเท่านั้น)

วันพุธที่  17  มีนาคม  2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (คุกเท่านั้น)

17

มีนา จัน อธิบายว่า “เรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ มทร.กรุงเทพ นายกสภาและกรรมการสภา 12 คน และรองอธิการบดีอีก 1 คน พร้อมใจกันยื่นใบลาออก เพราะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้” เป็นการแสดง ” สปิริต “และ “จริยธรรม” ซึ่งย่อมสำคัญกว่าตำแหน่งและ อำนาจ”  

คม หักหอก ปรบมือให้ “มันต้องอย่างนั้น  เมื่อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ไม่รู้จะอยู่ทำไม ?”

“ใช่แล้ว” มีนา จัน เสริม “และเมื่อนำเรื่องจริงที่ว่ามา  เปรียบเทียบกับเรื่องแต่ง ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์  จะเห็นได้ว่า สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นั้นห่วยแตก กล้าหาญชาญชัยถึงขนาดส่งชื่อผู้มีคุณสมบัติด่างพร้อยและมีพฤติกรรมจาบจ้วง เพื่อขอโปรดเกล้าฯ”  

“เลวระยำเสียจริงๆ” คม หักศอก สบถ  “ช่างไม่มีคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิเลยแม้แต่น้อย นีดีว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นนะ  ถ้าเป็นเรื่องจริงละก็..น่าดู”

“แกจะทำอะไรเขา?”… เออ! เรื่องนี้มาฟังผู้สันทัดกรณี แสดงความเห็นดีกว่า “ที่ มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ คุณสมบัติ ของอธิการบดี มีเพียงข้อเดียวเท่านั้น คือ อายุ เกิน 60 ปี ก็สามารถ เป็นอธิการบดีได้ (ถูกใจในคำตัดสิน ถ้าไม่ถูกใจก็จะแถโดยการไม่ยอมรับการตัดสิน) ส่วนจะเป็นโจรผู้ร้าย จะล่วงละเมิด จาบจ้วง สถาบันเบื้องสูง อย่างไรก็ได้ จะเป็นจำเลยในศาลก็ได้  จะไร้ความเมตตาคุณธรรม รังแกผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรก็ได้  จะเป็นรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้  เป็นผู้ที่ทำคำสั่งเท็จก็ได้  เป็นผู้ที่ถูกสอบสวนทางวินัยก็ได้  เพราะที่นี่ คือ มหาวิทยาลัยโจร และมีสภาโจร เป็นผู้แต่งตั้งโจรมาเป็นอธิการบดี

ดังนั้น อย่าหวังว่าจะมีคำว่า “จริยธรรม ” ในมหาวิทยาลัยโจรแห่งนี้ ขนาดกฎหมาย ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ ที่มาบังคับใช้กับคนทั่วไปแล้ว ก็ยังไม่เคารพ ยำเกรง กันเลย  เหลือเพียงอย่างเดียวก็คือ “คุก” เท่านั้น  ที่จะเป็นที่อยู่ของพวกโจรเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *