จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (เอาข่าวมาฝาก)

วันศุกร์ที่  11   มีนาคม   2564

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (เอาข่าวมาฝาก)

11

หัวข้อข่าว “ชวน”เตือนสติอาจารย์เร่งปลูกฝังเด็กต้านโกง-เคารพกฎหมายบ้านเมือง ก่อนสายถูกดำเนินคดีย้อนหลัง

รายละเอียดของข่าวโดยย่อ ดังนี้ : เมื่อวันที่ 9 มีนาค 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่อาคารรัฐสภา

จากนั้นนายชวน ได้บรรยายในหัวข้อ “บ้านเมืองสุจริต”ความตอนหนึ่งว่า “สิ่งที่เป็นกับดักบ้านเมืองที่ผ่านมาคือ การทุจริตทำให้รัฐธรรมนูญปี2560 ต้องเป็นฉบับปราบโกงมาเป็นเงื่อนใช้รัฐธรรมนูญมาแก้ปัญหา และปัจจุบันการทุจริตไม่มีแนวโน้มลดลงเท่าที่ควรเป็น แม้จะย้ำกันว่า รัฐธรรมนูญปี2540 เป็นฉบับดีที่สุด แต่ไม่มีใครรู้ว่า ระหว่างใช้รัฐธรรมนูญปี2540 เป็นช่วงที่นักการเมือง ข้าราชการติดคุกมากที่สุด ไม่ใช่เพราะความบกพร่องของรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเพราะพฤติกรรมคน

หลักกฎหมายที่ดีกับคนที่ดีต้องไปด้วยกัน เป็นที่มาของโครงการบ้านเมืองสุจริต ปลูกฝังค่านิยมคนให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต สถาบันการศึกษาจะมีส่วนสำคัญกระตุ้นให้เด็กได้คิด โดยให้อาจารย์ระดับประถม มหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำการสร้างสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างการสอนวิชาต่างๆเข้าไปด้วย ไม่ต้องเปิดหลักสูตรใหม่ให้เป็นภาระ และไม่มีความคิดตั้งองค์กรใหม่ แต่ขอความร่วมมือให้สถาบันต่างๆรับไปเป็นนโยบาย เพราะไม่ต้องเขียนตำราขึ้นมาใหม่ ถ้าจะต้องใช้ตำราเล็กๆเป็นคู่มือบ้าง สภาฯจะเป็นผู้ทำให้ด้วยงบประมาณเล็กๆก้อนหนึ่ง เชื่อว่าอาจารย์จะมีส่วนสำคัญช่วยปลูกฝังได้

“การตั้งองค์กรปรองดองขึ้นมาแก้ปัญหาขณะนี้ ขอให้แนวคิดว่า ผู้ใหญ่ที่มาเป็นกรรมการต้องให้แนวคิดกับเยาวชนให้ยึดการเคารพกฎหมายบ้านเมือง จะไปเมตตาหรือเห็นใจในยามที่ผิดไปแล้ว มันสายเกินไป แต่ถ้าเราเมตตาจริงๆก็ให้แนะนำแต่ต้นว่า การทำอะไรขัดต่อกฎหมาย จะถูกบันทึกไว้ วันนี้เจ้าหน้าที่ไม่เอาเรื่อง แต่อีก 3 เดือน อาจถูกหยิบยกขึ้นมา ถ้าไม่ทำ อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นายชวน กล่าว”

เรื่อง/ภาพ : สยามรัฐออนไลน์ https://siamrath.co.th/n/225902

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *