จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (คนพาล)

วันพุธที่  24  กุมภาพันธ์  2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (คนพาล)

24

คุณสมบัติของคนดีทั้ง 7 ข้อนั้น จะสัมพันธ์กัน คนที่ดีโดยสมบูรณ์ จะมีครบทั้ 7 ข้อ  ส่วนคนที่เลวโดยสมบูรณ์ก็จะหาไม่ได้แม้แต่ข้อเดียว

นางแต้ม ตัวละครของผม นางขาดคุณสมบัติตั้งแต่ 2 ข้อแรกเลย  คือ รู้เหตุ รู้ผล หมายความว่าคนดี คือ คนที่มีเหตุผล จะทำอะไรจะต้องไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลอย่างรอบคอบ มีหลักการ มีขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล สอดรับกัน คนดีจึงเป็นคนยุติธรรม

นางแต้มเป็นคนไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น พนักงานมหาวิทยาลัย ทำหนังสือสอบถามสภามหาวิทยาลัยเนื่องจากสงสัยว่า นางแต้มมีสถานภาพ เป็นรักษาการอธิการบดีถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ แต่แทนที่สภาฯจะชี้แจงให้พนักงานเข้าใจ กรรมการสภาฯบางคนแอบนำหลักฐานมอบให้นางแต้มไปฟ้องศาลฯ ข้อหา หมิ่นประมาท เสียนี่  แสดงให้เห็นว่าทั้งสภาฯและนางแต้มเป็นพวกไร้เหตุผลทั้งหมด ไม่มีความยุติธรรม 2 ข้อนี้ ทั้งสภาฯและนางแต้ม คะแนน เป็นติดลบศูนย์

ข้อ 3 รู้จักตน หมายความรู้จักตัวเองว่าเป็นใคร มีสถานภาพอย่างไร สำหรับนางแต้ม ข้อนี้ชัดเจนมาก คือ นางไม่รู้ว่านางเป็นใคร คิดว่าตัวเองเป็นรักษาการอธิการบดี ทั้งๆที่ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง และเนื่องจากไม่รู้จักตนเองว่าเป็นใครนั่นเอง  นางจึงกระทำการ “บังอาจ จาบจ้วง” แต่ลอยนวลได้อีกไม่นานหรอก “แกจะโดน”เพราะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง

ข้อ 4 รู้ประมาณ คนดีนั้นรู้จักประมาณตน มีความพอดี ไม่มากไม่น้อย  อย่างนางแต้มนี่ ไม่รู้จักประมาณตน  ต้องการมากเข้าไว้ ถ้วยรางวัลขนเข้ามา ผมดูในหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยฯ นับดูแล้วได้รางวัลมา 30 กว่ารางวัล ไม่รู้จะขนไปไหน  สรุปได้ว่านางไม่เต็มเต็ง,ไม่เต็มบาท  คือ บ้า ๆ บอ ๆ สติไม่สมบูรณ์ มีจิตใจใกล้ไปทางบ้า ๆ บอ ๆ สองสลึงเฟื้อง หรือ สามสลึงเฟื้อง

ข้อ 5 รู้กาล หรือรู้เวลา เช่น การทำงาน คนดีต้องทำงานให้ทันเวลา  ต้องทำให้ถูกเวลา ต้องทำตามเวลา และต้องทำตรงเวลา หรือพูดง่ายๆก็คือ คนดีนั้นรู้คุณค่าของเวลา และรับผิดชอบเรื่องเวลา ส่วนนางแต้ม ไม่เข้าใจเรื่องเวลา เขาให้รักษาการอธิการบดี 180 วัน แต่นางคิดว่าเขาให้รักษาการ 1800 วัน นางอ่อนเลขยิ่งกว่าผมเสียอีก 

ข้อ 6 รู้ชุมชน คนดีอยู่ที่ไหน ก็จะสามารถทำตัวให้สอดคล้องไปกับชุมชนได้ รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ส่วนนางแต้มไม่รู้จักชุมชนเลย รู้จักแต่ตัวเอง ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการเท่านั้น

ข้อ 7 รู้จักบุคคลคือ คนดีต้องมีมงคล 3 ประการแรก คือ ไม่คบคนพาล คบแต่บัณฑิต  บูชาบุคคนผู้ควรบูชา  ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด  จะเห็นได้ว่า นางแต้มนั้นเป็นคนพาล ไม่ควรคบ รวมไปถึงคนที่อยู่รอบตัวนางก็เป็นคลพาลแทบทั้งสิ้น คนพาลนั้น ขาดความรับผิดชอบ  ยืมเงินก็ไม่ใช้ ถวงถามก็โกรธ บอกว่าเงินแค่นี้ทำไมต้องทวงด้วย และสับทับว่า ถ้าทวงอีกครั้ง จะไม่ให้เลย เหมือนนางแต้มสัญญากับศาลฯว่าจะถอนฟ้องโจทก์  แต่ตะบัดสัตย์ เป็นพวกคนพาลโดยสันดาน

สรุปก็คือ เมื่อคนพาลครองเมือง จึงถึงเวลาที่จะขับไล่คนพาลออกไปให้พ้นเมืองได้แล้ว จะรออะไรกันอีก

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *