จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (คนดี)

วันอังคารที่  23  กุมภาพันธ์  2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (คนดี)

23

ผมขอสรุปโดยไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี้ให้เสียเวลาเลยว่า ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากคนไม่ดี  ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเป็นว่าเล่น ก็เพราะว่า มีคนไม่ดีเข้ามาบริหารจัดการ จึงทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง จากเคย “โดดเด่น กลายเป็นดิ่งดับ” ไปแล้ว 

เรื่องแบบนี้ในหน่วยงานอื่นๆก็มีเหมือนกัน เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คนไม่ดีมาเป็นตำรวจ ก็ทำให้สำนักงานตำรวจฯเสียชื่อเสียง  ศาลฯต่างๆก็เช่นเดียวกัน ที่ถูกมองว่าไม่สามารถดำรงความยุติธรรมไว้ได้ก็เนื่องจากมีคนไม่ดี นั่นเอง

ฉะนั้น การแก้ปัญหาจึงต้องแก้ที่คน ไม่ใช่ที่หน่วยงาน วิธีแก้ก็คือ ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ความว่า “การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ  ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” ถ้าเราช่วยกันปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทนี้ คนไม่ดีก็จะลดน้อยลงไปได้”

แล้วที่เรียกว่า คนดี นั้น ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

เสฐียรพงษ์ วรรณปก บอกว่า “คุณสมบัติของคนดีมีอยู่ 7 อย่าง คือ รู้เหตุ รู้ผล  รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล…

“คนที่รู้เหตุ-ผล-ตน-ประมาณ-กาล-ชุมชน -บุคคล ก็คือคนที่รู้ “กาละเทศะ” และวางตัวถูกต้องเหมาะสมกับกาละเทศะนั่นเอง  คนเช่นนี้แหละนับว่าเป็นคนดี ตามหลักพระพุทธศาสนา”
ส่วนการตัดสินว่า ใครดี หรือไม่ดี พระพุทธองค์ตรัสว่า คนดีนั้น ต้องวัดกันที่ “คนๆนั้น”

ส่วนการใช้ความรู้สึกหรือความพอใจส่วนตัว หรือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นเครื่องตัดสินคนว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีจึงไม่ใช่  ดังประโยคที่มักได้ยินบ่อยๆว่า “นางจะเป็นอย่างไรก็ช่าง แต่นางดีกับฉันก็แล้วกัน”  จึงนำมาใช้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้  เพราะถ้าตัดสินตามใจ คนเลวก็จะกลายเป็นคนดี คนดีก็จะกลายเป็นคนเลวไปตามใจเรา

แต่อย่างไรก็ตาม คนดีนั้น เหมือนสิ่งมีค่า เช่น ทองคำ  ซึ่งมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด  คุณสมบัติของคนดี 7 อย่างนั้น ลองสำรวจดู  ถ้าใครมี 2-3  อย่าง ก็ดีแค่ 2-3 อย่าง แต่ถ้าดีครบทั้ง 7 อย่างก็ถือได้ว่าเป็นคนดีโดยสมบูรณ์

แล้ว นางแต้ม ตัวละครของท่าน คม หักศอกล่ะ  นางมีความดีสักกี่อย่าง

อยากรู้รึ?  ถ้าอยากรู้คงต้องพรุ่งนี้ ครับผม

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *