จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (กรรมเพราะชั่ว)

วันพุธที่ 10  กุมภาพันธ์  2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (กรรมเพราะชั่ว)

10

“นี่ คม หักศอก เรื่องการเสนอชื่อนางแต้มเพื่อขอโปรดเกล้าฯ ฉันมีข้อมูลที่น่าสนใจมาก คือ

เมื่อปี 2562 สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ได้ส่งชื่อนางแต้มไปที่ สกอ.เพื่อขอโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี แต่เนื่องจากมีข้อร้องเรียน สกอ.จึงได้ขอให้สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่นางแต้มถูกร้องเรียนว่ามีมูลหรือไม่ และถามว่ายังยืนยันที่จะส่งชื่อนางแต้มเพื่อขอโปรดเกล้าฯหรือไม่ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อเรียกร้องแล้ว และยืนยันที่จะเสนอชื่อนางแต้มเพื่อโปรดเกล้าฯตามเดิม

ปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริง เอกสารและหลักฐานต่างๆ และความเห็นของ สกอ. เห็นว่า “เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาต่างๆตามหนังสือ ที่ นร. 0508 / ว 101 ปี 2561

“ฉันจะไม่พูดถึงรายละเอียดของหนังสือนะ แกไปดูในจิปาถะ เมื่อวานนี้ก็แล้วกัน”

“แล้วรัฐมนตรีฯว่าอย่างไรล่ะ?” คมเค้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ จึงมีข้อสั่งการให้สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์พิจารณาทบทวนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องต่างๆดังกล่าวข้างต้นต่อไป” เป็นผลให้สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ต้องชะลอเรื่อง เพื่อรอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไง”

“ตอนนี้ ศาลพิพากษาแล้วว่านางเป็นอธิการบดีได้นี่”

“ใช่แล้ว !  แต่ด้วยความชั่วร้ายของนางเองที่ได้สร้างกรรมทำเข็ญกับลูกน้อง คือไปกลั่นแกล้งหญิงผู้กล้า เลยถูกฟ้องตกเป็นจำเลย คดี 157  ที่ศาลคดีอาญาทุจริตฯ เมืองประทายสมันต์ และต้องไปรายงานตัวเป็นประจำ ช่วงนี้นางจึงพยายามดิ้นเพื่อให้หลุดคดี แต่ที่ไหนได้ ยิ่งดิ้นยิ่งไปกันใหญ่ เหมือน “ลิงติดตัง”  เพราะแทนที่จะนางจะไกลเกลี่ยตามที่ศาลแนะนำและหาทางตกลงกับโจทก์ให้ได้ โดยนางแต้มยื่นข้อเสนอว่าจะถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาททุกศาลฯ แต่นางตระบัดสัตย์  เลยตกลงกันไม่ได้ หมดโอกาสที่จะได้รับการโปรดเกล้าฯ นี่แหละกรรม “นรกกำลังเคาะประตูเรียกเธอนะจ้ะ น้องแต้ม”

แต่อย่าประมาทนะครับ พนักงานมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ที่รักความเป็นธรรมทั้งหลาย  คงจะรู้แล้วนะครับว่า ช่วงนี้จะต้องทำอะไรด่วนบ้าง ครับผม

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *