จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (มีบุญแต่กรรมบัง)

วันพุธที่  3  กุมภาพันธ์  2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (มีบุญแต่กรรมบัง1)

3

ตามที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่า คนที่มีอายุเกิดน 60 ปี สามารถเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐได้ ผมคิดว่าความเห็นของท่าน ผศ.ดร. ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล มีคุณค่ากับเรื่องนี้ จึงได้ขออนุญาตท่านมาเพื่อเผยแพร่ครับผม

 “ดีเหมือนกัน แห่เข้ามาลงสมัครแข่งกันหลายๆคน  ตอนแสดงวิสัยทัศน์ต้องให้  นักข่าวระดับประเทศ

และผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการระดับประเทศมาฟังเป็นพยาน มาดูคะแนนโหวตจากหน่วยงาน และ ดูคะแนนป๊อบปูล่าโหวต

มาพิจารณา ไม่ใช่ได้  3 คะแนนชนะคนได้10 กว่าคะแนน  เพียงเพราะเงื่อนไขที่มีเงื่อนงำบัดนี้ ควรถึงเวลาฟ้าเปิด

โปรดเลือกคนดี มีคุณธรรมมีความสามารถ คนไร้อคติ  คนมีธรรมาภิบาล  คนมีทศบารมี

มาบริหาร ปกครององค์กรให้เจริญก้าวหน้าสืบไป  และขอย้ำว่าคนที่คิดเข้ามาใช้อำนาจทางที่มิชอบ คนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ควรถูกกำจัดออกไป  บุคลากรในสถาบันตั้งแต่  เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกประเภท  รวมทั้งนักศึกษาควรมีสิทธิ์ เสียง แสดงความคิดเห็นได้อย่างแท้จริง  และอีกประการหนึ่งพวกเหลือบ ริ้น ไร ที่มาอาศัยอำนาจ บารมี ก็ให้ถอยออกไป ให้เป็นองค์กรของชุมชน มิใช่ของพวกใดพวกหนึ่ง  สงสัยพวกเรา อาจารย์รุ่นเก่าแก่ ที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียง สร้างสถาบันให้เป็นหน้าเป็นตา  ต้องเดินพาเหรดเข้าไปเยี่ยมเยียน และเข้าไปตรวจสอบโครงการ การใช้งบประมาณแผ่นดินที่เป็นภาษี ปชช.คนไทย

โอกาสมาถึงแล้ว 60 ปี ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป  เอ้าเร็วๆ เข้าไปช่วยกัน”

ครับผม “ฮอดเวลาที่พวกเฮ้าจิต้องซอยเหลือกันแล้ว  ข่อยจิไปซ่อยนำ”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *