จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (มีบุญแต่กรรมบัง2)

วันอาทิตย์ที่ 31  มกราคม  2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (มีบุญแต่กรรมบัง2)

31

6 เป็นบุคคลที่ ขาดความเมตตา และขาดความเห็นอกเห็นใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา โดย หักเงิน 1.5 /1.7 ของพนักงานมหาวิทยาลัย ไว้ ไม่ยอมจ่ายคืน ให้กับ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเจ้าของเงินตามกฎหมายถึงแม้ว่า ศาลปกครอง ชั้นต้น และศาลปกครอง สูงสุดจะมีคำพิพากษา ให้ จ่ายคืนพนักงานมหาลัยแล้ว ก็ยังมีจิตใจ ที่โหดเหี้ยมอำมหิต ไม่ยอมจ่าย เนื่องจาก มีความสุข ในการที่ ได้กลั่นแกล้ง ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ได้รับความเดือดร้อนโดยอ้างว่า จะต้อง อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อไป

7. บุคคลที่ กระทำผิด กฎหมาย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ คำสั่ง คสช .โดยการเป็นรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 จนถึง วันที่ 28 มกราคม 2564 เพราะ คุณสมบัติไม่เข้ากับเงื่อนไข ข้อ 3 ของคำสั่งคสช. ที่ 3 7/2560

8.บุคคลที่กระทำผิดต่างกรรมต่างวาระหลายกรณี ใน ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ รักษา การจัดการแทนอธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปแล้ว หนังสือ ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ จะ แจ้ง กระทรวงอุดมศึกษา ก็จะเป็นหลักฐาน ยืนยันว่า ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา นางแต้ม เป็นบุคคล ที่ ไม่อยู่ ในระหว่าง การดำเนินการ แต่งตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพราะเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ศาล ปกครองชั้นต้น ได้พิพากษา ว่า นางแต้ม เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี กระทรวง ศึกษาธิการ(ขณะนั้น) จึงได้ส่งเรื่อง การเสนอแต่งตั้ง กลับคืนมาที่มหาวิทยาลัย แสดงให้ เห็นว่า การดำเนินการ แต่งตั้ง ได้ถูก ระงับไว้ จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะ มีคำ พิพากษา จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาการอธิการบดีตามคำสั่งคสช ที่ 37 /2560 และ นางแต้ม ก็ได้รักษาการอธิการบดีมาครบ 180 วัน แล้ว จะต้อง ให้ผู้อื่นเข้ามารักษาการ อธิการบดี แทน ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดังนั้น คำพิพากษา ของศาลปกครองสูงสุด ที่ตัดสินให้ ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีสามารถ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้ ถือว่าเป็นทุกขลาภก้อนใหญ่ ที่จะทำให้นางแต้มเข้าคุกเร็วเข้า มิหนำซ้ำ ยังจะลากเอานายกสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์และกรรมการสภา มหาวิทยาลัยรัฐสารขันฑ์รวมทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พลอยเข้าคุกไปด้วย ในฐานกระทำผิดตาม ม.157 และกรณีอื่นๆอีกด้วย

ก็อย่างที่ผมบอกไว้แต่แรก นางแต้ม ตัวละครของผม เป็นอะไรไม่ได้ทั้งนั้น นอกจากเป็นหมา ก็เพราะเรื่องสั้นนี้ผมเป็นแต่ง ครับผม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *