จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (มีบุญแต่กรรมบัง1)

วันเสาร์ที่ 30  มกราคม  2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (มีบุญแต่กรรมบัง1)

30

ผมไม่ใช่นักกฏหมาย ผมเป็นครูวาดเขียน จึงไม่รู้ว่าสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์จะแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีคนใหม่ เพื่อสรรหาอธิการบดี หรือจะแต่งตั้งนางแต้มอีก และส่งชื่อนางเพื่อขอโปรดเกล้าฯ ผมรู้แต่ว่า ด้วยพฤติกรรมที่ปรากฏ นางแต้มซึ่งเป็นตัวละครของผมจะเป็นอะไรไม่ได้ทั้งนั้น นอกจากเป็นหมา

เรื่องนี้ผู้สันทัดกรณีแสดงความเห็นมาว่า “คนบางคนมีบุญแต่ก็มีกรรมมาบัง เพราะว่า ในชีวิต มุ่งแต่สร้างเวรกรรม และมีแต่ความอาฆาตพยาบาท ไม่มีคุณธรรม ถึงแม้ว่า จะ มีบุญวาสนา ได้รับการสรรหา เป็นอธิการบดี แต่เพราะความชั่วร้ายและบาปกรรมที่ตัวเองได้สร้างขึ้นไว้ก็จะตามมาเช็คบิล ทำให้เป็นอุปสรรค ไม่สามารถให้ ได้รับการ โปรดเกล้าให้เป็นอธิการบดีได้ มิหนำซ้ำ เมื่อ มีการทำเรื่องเพื่อขอเสนอโปรดเกล้า ก็จะทำให้ความผิดต่างๆ ที่เคยปกปิดซ่อนเร้นไว้ จะได้ปรากฏ ต่อศาลยุติธรรมและสาธารณชน เร็ว ยิ่งขึ้น เช่นกรณีดังต่อไปนี้

1 กรณีล่วงละเมิดจาบจ้วงสถาบันพระกษัตริย์ จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม แต่เมื่อได้กระทำผิดแล้ว ก็ควรที่จะ รู้สำนึก ว่าควรจะขอพระราชทานอภัยโทษ แต่กลับเฉยเมย ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ทั้งๆที่มีหลายคนได้เตือนให้รีบขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการด่วนแล้วก็ตาม

   2.นางแต้มเคยได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและ เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น สายสะพายมาแล้ว แต่ก็ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยังกระทำการอันมิบังควร หากกระทรวงอุดมศึกษา ยังฝืนที่จะนำชื่อนางแต้มเสนอเพื่อขอโปรดเกล้า อีก ก็ถือว่า กระทรวง ได้กระทำผิดโดยการขัดมติคณะรัฐมนตรี และเป็นการสร้าง ความระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาท

   3.เป็นบุคคลที่ ขาดคุณธรรมและขาดความเมตตา ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้บริหาร สูงสุดขององค์กร มีความอาฆาตพยาบาท คอยจ้องเล่นงาน และดำเนินคดีอาญา กับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลา ดังปรากฏ ตามคดีที่ ฟ้องหมิ่นประมาท ผู้ใต้บังคับบัญชา ถึงจำนวน 16 คน

4. เป็นบุคคลที่ต้องคดีอาญา ทุจริตและประพฤติมิชอบในคดี ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157

5 เป็นบุคคล ที่กระทำผิดกฎหมายอาญา ร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ทำคำสั่ง สภามหาลัยอันเป็นเท็จ ในปี 2562

ยังครับ ยังไม่หมดครับ ยังมีอีก อ่านต่อพรุ่งนี้ ครับผม

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *