จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ไอ้ขี้คุก)

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ไอ้ขี้คุก)

21

สิ่งที่นางแต้ม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ กระทำด้วยตนเองหรือสั่งการให้พวกหมานายกระทำต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานแบบเผด็จการผูกขาด ก็คือ “การคุกคาม” ซึ่งแปลว่า การแสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว เช่น ในวรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษ ในบทกลอนใช้ว่า คุก ก็มี เช่น “ไป่ขู่ไป่คุก ไป่รุกรุมตี” หรือการกระทำในลักษณะอื่นๆ เช่น “ล่วงเกิน” หมายถึง แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่นโดยล่วงจารีตประเพณีหรือจรรยามารยาทด้วยการลวนลาม สบประมาท หรือดูหมิ่น เป็นต้น“ลวนลาม” หมายถึงล่วงเกินลักษณะในทางชู้สาวด้วยการพูดหรือกระทำเกินสมควร เช่นการพูดจาลวนลาม หรือถือโอกาสลวนลามด้วยการสัมผัสร่างกาย“ดูหมิ่น” หมายถึงแสดงกิริยาท่าทาง ใช้คำพูด หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะดูถูกว่ามีฐานะต่ำต้อย หรือไม่ดีจริงไม่เก่งจริง“รำคาญ” หมายถึง ระคายเคือง เบื่อ ทำให้เดือดร้อน เบื่อหน่ายการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบกับเหยื่อทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นอันมาก บางรายถึงกับเจ็บป่วย สุขภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากเกิดอาการเครียด วิตกกังวล คิดมาก ทำให้เสียสุขภาพจิต ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฏหมายอาญา มาตรา 397 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัลหรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทำโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นั้น มีผู้ใต้บังคับบัญชาถูกนางแต้มคุกคาม ข่มเหง เป็นจำนวนมาก แต่ไม่กล้ามีปากมีเสียงอะไร ได้แต่ทนเอา แต่สำหรับหญิงผู้กล้าซึ่งถูกคุกคามมาตลอด จนหมดความอดทนแล้ว จึงเป็นโจทก์ยื่นฟ้องฟ้องนางแต้ม ตามมาตรา 157 เป็นเหตุให้ ถูกคุกคาม ข่มขู่ หนักยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนการเฝ้าติดตามตรวจสอบเอาผิด ซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่โจทก์เป็นอันมาก แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ เพราะหญิงผู้กล้าได้มอบหมายให้ทนายทำหนังสือแจ้งไปยังศาลแล้ว ดีไม่ดีนางแต้มจะโดนอีก 1 คดี หรือคราวต่อไปศาลอาจไม่ให้ประกันตัว ก็จะจบโดยบริบูรณ์ส่วนพวกลิ่วล้อทั้งหลาย โปรดระวังนะครับ คุกคาม ข่มขู่ เขามาก เขาฟ้องเอานะ โดนฟ้องก็ต้องจ้างทนายแก้ต่าง คดีหนึ่งอย่างน้อยก็สามหมื่นขึ้น ดีไม่ดีอาจติดคุก 1 ปี อาจเหลือ 15 วัน ถ้าสารภาพ แต่ก็หมดอนาคตไปเลย เป็นอาจารย์อยู่ดีไม่ว่าดี เอาใจรับใช้นางแต้ม จะกลายเป็น “ไอ้ขี้คุก” นะ จะบอกให้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *