จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (สวดมนต์ภาวนา)

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (สวดมนต์ภาวนา)

15

1.คำว่า “หยิน หยาง เป็นปรัชญาของลัทธิ เต๋า ที่เชื่อว่าสรรพสิ่งนั้นมีเป็นคู่ คือ มีร้อน มีเย็น มีชาย มีหญิง มีมืด มีสว่าง เป็นต้น เป็นกฏแห่งความสมดุลทางธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามที่ขาดสมดุล ความหายนะก็จะปรากฏสัญลักษณ์ของหยินหยางทำเป็นรูปกลม ที่สัมพันธ์กันด้วยเส้นโค้งคล้ายตัว S ที่แบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วน มีลักษณะเหมือนกันแต่กลับด้าน มีส่วนหัวและหาง แยกความแตกต่างด้วย ดำ กับ ขาว บริเวณส่วนหัวสีขาวทำเป็นจุดกลมดำ และบริเวณส่วนหัวสีดำ ทำเป็นจุดกลมขาว ส่วนที่เป็นสีดำจุดกลมขาว คือ “หยิน” เป็นตัวแทนของความมืดมิด ไม่เคลื่อนไหว อ่อนล้า เศร้าโศก ความตาย ผู้หญิง ส่วนที่เป็นสีขาวจุดกลมสีดำ คือ “หยาง”เป็นตัวแทนของความกระตือรือร้น พลังงาน แสงสว่าง ผู้ชาย การเกิด การเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง อธิบายว่า หยิย หยาง เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสิ่งที่ตรงข้ามกัน เช่น หยิน = กลางคืน หยาง = กลางวัน ลบ กับ บวก หญิง กับ ชาย เย็น กับ ร้อน อ่อน กับ แข็ง เป็นต้น 2.หยินและหยางนั้น มีทั้งขัดแย้งกันและส่งเสริมพึ่งพาอาศัยกัน บางอย่างจึงต้องใช้ความพอดี พอเหมาะกัน สมดุลสัมพันธ์กัน แต่บางอย่างก็ต้องน้อยกว่าหรือมากกว่า ดังนั้น หยิน หยาง จึงมิได้หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงขนาดกลับไปกลับมาตลอดเวลา ถ้าเป็นรูปสัญญักษณ์ ก็จะเคลื่อไหว หรือ หมุนกลับไปกลับมา ไม่อยู่นิ่ง ทำให้ส่วนที่เป็นหยิน และหยาง เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นได้เสมอผมไม่มั่นใจว่าสิ่งที่อธิบายมานี้ถูกต้องกับปรัชญาของลัทธิ เต๋า หรือไม่ เพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ แต่ถ้าเชื่อตามนี้ สรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นคู่กัน เช่นมีดี ก็จะมีไม่ดีอยู่ด้วย อาจดีน้อย หรือดีมาก เช่น กลุ่มคนหนึ่ง จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ถ้าคนกลุ่มนี้มีคนดีและคนไม่ดีใกล้เคียงกันสมดุลกันก็สามารถอยู่ด้วยกันพอได้ แต่ถ้าเป็นปัจเจกบุคล ถ้ามีหยินมากกว่าหยาง ก็จะพบกับความหายนะ ฉะนั้นจะต้องรักษาความดี หรือ หยาง ไว้ให้มาก และหยินให้น้อย คือ ดีมากกว่าเลว นั่นเอง3. ถ้าจะนำหยิน หยาง มาอธิบายเรื่องราวของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ เราก็พบว่า ความสัมพันธ์ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้นขาดความสมดุล คือ มีพลังของความชั่วร้าย หรืออธรรม หรือหยิน มากกว่า หยาง ที่เป็นพลังของความดีงามหรือฝ่ายธรรมะ ลักษณะเช่นนี้จะนำมาซึ่งความหายนะในไม่ช้าเพื่อให้ชัดเจน เราน่าจะมาดูปัจเจกบุคล คือ นางแต้มหรือรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย นางคือหยิน เป็นตัวแทนของความมืดมิด โหดเหี้ยม ไร้เมตตาธรรม นางเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ทำให้มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ซึ่งเป็นสถานที่แจ้งเกิดในการรับราชการของนาง ตกอยู่ในสภาพหยุดนิ่งไม่เคลื่อไหว ไม่เจริญก้าวหน้า นักศึกษาและครูบาอาจารย์ต่างสิ้งหวัง อ่อนล้า เศร้าโศก หนาวเหน็บดั่งอยู่ในทะเลน้ำแข็ง ขาวโพนสุดขอบฟ้า รอความตาย และการสูญสิ้นที่กำลังจะคืบคลานเข้ามา นี่ไม่ใช่เรื่องสั้นที่หวังจะพรรณาเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกหดหู่ ท้อถอย สิ้นหวัง แต่เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนที่อยู่กับเหตุการณ์จะต้องรู้สึกได้ และมากกว่าคำพรรณานี้อย่างแน่นอน ดังนั้น สิ่งที่ผู้สิ้นหวังจะพึงทำได้ก็คือ จงเป็นผู้มีสติ มีสัมปชัญญะ สวดมนต์ภาวนา เพื่อให้จิตใจสุขสงบ ใสสอาดบริสุทธิ์ มีแต่ความรัก ความเมตตา และเอื้ออาทร เฝ้ารอเวลาอย่างอดทน ให้สิ่งชั่วร้ายนี้สูญสิ้นไปโดยเร็ว มาสวดมนต์ภาวนา กันเถอะ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *