จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (อาจารย์เฮ)

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (อาจารย์เฮ)

14

พาดหัวข่าว : อาจารย์เฮ! ศาล ปค.สั่ง มรภ.บุรีรัมย์จ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนรายละเอียดของข่าว : ข่าวดีในแวดวงอุดมศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” หรือ “พม.” ซึ่งมีอยู่มากกว่า 1 แสนคนทั่วประเทศ เมื่อคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งมีสถานะเป็น “พม.” ชนะคดีบนศาลปกครอง ทำให้มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินเดือนเต็มอัตราตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หลังจากถูกหักเงินอย่างไม่เป็นธรรมมานานหลายปี ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นในแทบทุกมหาวิทยาลัยตำแหน่ง “พนักงานมหาวิทยาลัย” หรือ พม. เปิดขึ้นมาทดแทนตำแหน่ง “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อลดการบรรจุข้าราชการลง ตามนโยบาย “คุมกำเนิดข้าราชการ” เมื่อปี 2542 และมีมติครม.กำหนดให้กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยมีอัตราเงินเดือนมากกว่าข้าราชการ 1.7 เท่าในสายผู้สอนหรืออาจารย์ และ 1.5 เท่าในสายสนับสนุน เพราะไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญเหมือนข้าราชการ แต่ตลอดมากว่า 20 ปี มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้หักเงินเดือนเอาไว้ราวๆ 0.2 เท่า อ้างว่าเพื่อนำไปจัดสวัสดิการให้ พม. โดยที่ตัวพนักงานไม่ได้ยินยอม แต่จำยอม เงินที่ถูกหักเฉลี่ยเดือนละ 4,000-7,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยหลายมหาวิทยาลัยก็นำเงินที่ได้ไปใช้อย่างอื่น ไม่ได้จัดสวัสดิการจริงๆ ทื่ผ่านมาจึงมีการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ซึ่งฝ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยชนะคดีมาแล้วหลายศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็มีปัญหานี้เช่นกัน โดยจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในสายผู้สอนเพียง 1.2 เท่าในคุณวุฒิปริญญาโท และ 1.3 เท่าในคุณวุฒิปริญญาเอก ทั้งๆ ที่มติ ครม.ให้จ่ายสูงกว่าข้าราชการ 1.7 เท่า ทำให้คณาจารย์ 130 คน พร้อมใจกันยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมา เมื่อเดือนธันวาคม 2561 แยกเป็น 130 คดีระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี มีพนักงานมหาวิทยาลัยบางส่วนถอนฟ้องไปบ้าง ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน ทำให้สุดท้ายเหลือคดีให้ศาลชี้ขาด 103 คดี และล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมานี้ ศาลได้อ่านคำพิพากษาแล้ว โดยสั่งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จ่ายค่าจ้างที่หักไว้คืน โดยให้จ่ายย้อนหลัง รวมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 เป็นเงินรวมประมาณ 12 ล้านบาท โดยศาลเห็นว่าระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามสิทธิ์ที่ควรได้ในมติคณะรัฐมนตรี จึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิ์ของคณาจารย์ผู้ฟ้องคดี สำหรับมหาวิทยาลัยที่เคยถูก พม.ยื่นฟ้อง และศาลปกครองพิพากษามีคำสั่งให้จ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนมาแล้วก่อนหน้านี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ทั้งสองมหาวิทยาลัยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแต่สัญญาณบวกที่เกิดขึ้นก็คือ หลังจากที่พนักงานมหาวิทยาลัยหลายๆ สถาบันทยอยชนะคดีในศาลปกครอง ก็เริ่มทำให้บางมหาวิทยาลัยยอมปรับนโยบาย โดยเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีทั้งสิ้น 48 แห่งทั่วประเทศ ขณะนี้มี 16 แห่งที่จ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มจำนวน หรือหักน้อยลงกว่าที่เคยหักผมว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลย ที่ตอนนี้มีอาจารย์นำเอาข่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ปรากฏในสื่อ ทั้งสื่อออนไลน์และหนังสือพิมพ์มาโพสต์ให้ดูกันใหม่ จริงอยู่ถึงแม้จะเป็นข่าวเก่าที่หลายคนอาจลืมไปแล้ว แต่อีกหลายคนไม่มีทางลืม ดังนั้นการนำมาเสนอใหม่ นอกจากเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่มีอยู่ไม่ให้ลบเลือนหายไปแล้ว ยังเป็นหลักฐาน หรือบันทึกช่วยจำที่อาจนำไปเก็บรักษาไว้ในจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เผื่อมีใครคิดอยากที่จะทำเรื่องนี้ และน่าจะนำมาขอเป็นผลงานได้ ถึงเขาไม่ให้ ก็ไม่เห็นเป็น อย่างไรเสียมันก็เป็นผลงานของเรา……ภาพและเรื่อง N online 29 ส.ค. 2563 สืบค้นเมื่อ 3 ตค 63)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *