จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (คุกยกคอก)

จิปาถะ  เรื่องสั้น  โจรขโมยเงินเดือน  (คุกยกคอก)

26

“กรณี นางแต้ม รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ โดยมิชอบด้วยกฏหมาย เนื่องจาก ท่านสุชี๋ นายกสภามหาวิทยาลัย  มิได้มีคำสั่งแต่งตั้ง อีกทั้งปล่อยให้นางแต้มแอบอ้างเป็นรักษาการอธิการบดีมาเป็นเวลากว่า 2 ปี  และนางได้สร้างความเสียหายให้แก่ส่วนรวมเป็นเอนกอนันต์นั้น ระหว่าง นางแต้ม รักษาการอธิการบดีเถื่อน หรือ ท่านสุชี๋ นายกสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ใครเป็นคนผิด” คม หักศอก ถามมีนา จัน

มีนา จัน ตอบว่า “ผิดทั้งหมดนั่นแหละ ทั้งนางแต้ม นายกสภา และกรรมการสภาฯ ขอยกตัวอย่างนะ

1.ฎีกาที่ 407/2509 จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานออกใบสุทธิในหน้าที่โดยจดเปลี่ยนแปลงข้อความ ไม่ตรงต่อความจริงและผิดระเบียบเพื่อให้จำเลยที่ 3 นำไปแสดงต่อผู้บังคับบัญชาในการขอบำเหน็จความชอบนั้น ก็ได้ชื่อว่าจำเลยที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย ครบองค์ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

แม้จำเลยที่ 3 จะไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการนี้ เมื่อได้ร่วมกับเจ้าพนักงานในการกระทำความผิดก็ย่อมมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำผิดด้วย

เปรียบเทียบกับกรณีของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ท่านสุชี๋ นายกสภามหาวิทยาลัย ออกคำสั่งปี 62 และ 63 ที่ เป็นความเท็จ เพื่อให้นางแต้มนำไปใช้ประโยชน์ เป็นความผิดตามมาตรา 157 และนาง แต้มเป็นผู้ร่วมกระทำผิด ด้วย

2.ฎีกา 7663/2543 การแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งตำแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายนั้น  มีการพิจารณาอาวุโสประกอบ การที่จำเลยเสนอตารางประวัติการปฏิบัติราชการแก่ประธาน ก.อ. เพื่อแต่งตั้งอัยการพิเศษฝ่าย  โดยเสนอชื่อบุคคลที่มีอาวุโสต่ำกว่าโจทก์ไว้เป็นอันดับสูงกว่าโจทก์ถึงสามครั้งเพราะถือเอาสาเหตุที่จำเลยมีสาเหตุส่วนตัวกับโจทก์ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบดังกล่าว จำเลยมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ในฐานะที่จำเลยเป็นเจ้าพนักงานจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,91

เปรียบกับสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ไม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใด รักษาราชการ แทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 แต่ก็ไม่ดำเนินการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี กลับปล่อยให้นางแต้มรักษาราชการแทนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ได้ออกคำสั่งเป็นเท็จ เพื่อแต่งตั้งให้นางแต้ม รักษาราชการแทนอธิการบดีถึง 2-3 ครั้ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นความผิดตามมาตรา 157”

“แสดงว่าเรื่องนี้ต้องฟ้องใช่ไหม” คม  หักศอก ถาม

“ต้องฟ้อง และมั่นใจได้เลยว่า ไม่มียกฟ้องแน่นอน มีแต่ติดคุกเท่านั้น ทั้งนางแต้ม นายกสภาฯและกรรมการสภาฯทั้งหมดนั่นแหละ “คุกยกคอก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *