จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (โดมิโน)

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (โดมิโน)

17

ทฤษฏีโดมิโน  (Domino Theory) เป็นทฤษฎีที่ยกอุทาหรณ์จากเกมไพ่ต่อแต้ม ซึ่งถ้ามีไพ่ล้มหนึ่งใบ ไพ่ใบอื่น ๆ จะล้มเป็นแถบติดต่อกันเป็นลูกโซ่ หรือล้มจนหมด  เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีการคิดค้นทฤษฏีการสกัดกั้น  (Containment Policy) ซึ่งจะได้ผลหรือไม่ก็ต้องว่ากันในแต่ละสถานการณ์

ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ขณะนี้ ก็กำลังจะเกิดเหตุการณ์ตามทฤษฏีดังกล่าว คือ ทั้งรักษาการอธิการบดี ซึ่งเปรียบเหมือนไพ่ใบแรกที่จะล้ม จากนั้น นายกสภามหาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ก็จะล้มละเนระนาด แปลว่า ล้มทั้งหมดดังสนั่น ตามกันไปอย่างไม่เป็นท่า   ได้มีความพยายามที่จะนำทฤษฏีการสกัดกั้นมาใช้  แต่เป็นไปในรูปแบบของพ่อมด หมอผี และหมอดู มาแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งดูแล้วความหวังว่าจะไม่ให้ล้มนั้นดูริบหรี่เหลือเกิน

เรื่องนี้ผู้สันทัดกรณีให้ความเห็นว่า

“ตำแหน่งรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ฉะนั้นรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่วันที่

16 กันยายน 2560 เหมือนกัน คง มีคน ติดคุกกันเป็นพรวน

สรุปแล้ว ผู้ที่น่าจะทำผิดกฎหมาย และถูกดำเนินคดี ถึงขั้นถูกจำคุก ประกอบด้วย

1 นายกสภา มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์

2 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์

3 กรรมการสภามหาลัยโดยตำแหน่ง

4 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สารขัณฑ์

5 รักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6 รองอธิการบดี

7 ผู้ช่วยอธิการบดี

8 กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์

รวมแล้วประมาณ 40 คน ถ้าถูกจำคุกหมดทุกคนโดยไม่มีการรอลงอาญา มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ สามารถเปิดวิทยาเขต เพิ่มที่เรือนจำสุรินทร์   ถือว่า กิจการมหาวิทยาลัยก้าวหน้า สามารถขยายวิทยาเขต ไปในพื้นที่ บริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เลย ขอชื่นชมทั้งนายกสภามหาลัย และกรรมการสภามหาลัยสารขัณฑ์   ที่ได้วางกุศโลบาย ได้อย่างแนบเนียน และเฉียบแหลมมาก ขอชื่นชมครับ”

ผมคิดว่าทฤษฏีโดมิโน ที่ผมยกมา กับความเห็นของผู้สันทัดกรณี น่าจะไปด้วยกันได้ หรือสอดคล้องกันตรงที่ ทุกคนที่กล่าวมา “ล้มระเนระนาดในคุก” ครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *