จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (ไม่น่าเชื่อ)

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (ไม่น่าเชื่อ)

14

เราอาจจะต้องยอมรับว่า นางแต้ม รักษาการอธิการบดีเถื่อน, นางโยนีปีศาจ หรือนางโจรขโมยเงินเดือนแห่งมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นั้น  นางต้องเป็นคนดี เป็นคนสุดยอด เป็นคนระดับต้นๆ อย่างแน่นอน  เพราะมิเช่นนั้น นายกสภาฯ ก็ดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ก็ดี  รวมทั้ง ประธาน ก.อ.ม. และพวกหมานาย ทุกคนต่างรักและเทิดทูลนางอย่างเหลือล้น ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงแม้จะต้องติดคุกก็ตาม “ไม่น่าเชื่อ”

ผู้สันทัดกรณี กล่าวว่า “การที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ นำเอาเอกสารที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูล ต่อกรรมการสภาฯด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมทั้งเปิดเผยชื่อเพื่อประกอบในการประชุมสภาฯออกไปเปิดเผย แก่บุคคลอื่นได้เห็นเป็นหลักฐานและเป็นเหตุให้ บุคลากร ถูกฟ้องศาลในฐานหมิ่นประมาท เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดทางอาญา ตามมาตรา 157 และเป็นการกระทำ ที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรี ไม่สมควร ที่จะอยู่ ในตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วสมควร ลาออกได้แล้วอย่าให้ ประชาคม เขาตำหนิว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ จงรักภักดีต่อเจ้านายที่หยิบยื่นเศษเงินให้ จนไร้เกียรติและศักดิ์ศรี”  “ไม่น่าเชื่อ”

และมี fc ให้ทัศนะว่า “บางคนต้องการผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าความถูกต้อง  หัวชฎาก็ยังคงทำให้ลุ่มหลงไม่ปล่อยวาง โอ้ อนิจจา สังคม อำนาจ เงินตรา พวกพ้อง บดบังทุกอย่างแบบมืดบอด ใจก็เลยพลอยมืดมิดไปด้วย ไปตามกรรมละกัน”

ที่นำเสนอมานั้น เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ แต่มีที่น่าเชื่อมากๆก็คือ “ไปตามกรรมละกัน”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *