จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (อีกาก 5)

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (อีกาก 5)

5

ความตอนที่แล้ว : แต่เพราะนางแต้มไม่เคยรักษาคำพูด และตะบัดสัตย์ในทุกเรื่องตามสันดาน ขณะที่โจทก์ยังไม่ทันได้ทำบันทึกขอกลับไปทำงานที่เดิมเลย นางแต้มก็ออกคำสั่งบีบบังคับให้โจทก์ไปปฏิบัติงานในที่เดิม อีกทั้งคดีหมิ่นประมาทที่นางยืนยันว่าจะถอนฟ้อง ก็ยังไม่ยอมถอน จึงเป็นเหตุให้โจทก์ขัดขืน เพราะจำเลยไม่ทำตามข้อตกลง เรื่องสั้นจึงกลายเป็นเรื่องยาว ที่จะพานางแต้มไปสู่ทุคติ หรือคุกตะรางนั้นเอง อีบ้าเอ้ย! ดังนั้น เมื่อโจทก์ขัดขืน นางแต้มซึ่งเป็นจำเลย แต่เป็นผู้บังคับบัญชา จึงใช้อำนาจออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงหญิงกล้า แรกๆก็กล่าวโทษว่าขาดราชการเกิน 15 วัน แต่โจทก์มีหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้ขาดราชการ และเนื่องจากเป็นคนพาลตามสันดานประจำ จึงเปลี่ยนมาเป็นว่า หญิงกล้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เรื่องนี้สอบสวนกันมาเป็นปีแล้ว ยังไม่จบ และมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ คือ ประเด็นแรก นางแต้ม ตัวละครของผม หรืออธิการบดี ม.สารขัณฑ์ ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน หญิงกล้า ซึ่งเป็นคู่กรณีในศาล ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่นนั้น มีคำถามว่า จะเป็นเหตุให้เกิดสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้เกิดการพิจารณาทางการปกครองที่ไม่เป็นกลางหรือไม่? เรื่องนี้เกินขีดความสามารถครับ แต่ตาม “บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอหารือเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง” เรื่องเสร็จที่….ความตอนหนึ่งถึงแม้จะไม่ตรง แต่ก็น่าสนใจ ความว่า “มาตรา 13 เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ จะทำการพิจารณาทางการปกครองไม่ได้ (1) เป็นคู่กรณีเอง (5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี https://www.krisdika.go.th/…/outsited…/file/165_2547.pdfประเด็นที่ 2 ขณะที่นางแต้มออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง หญิงกล้า นั้น นางมีสถานภาพเป็นรักษาการอธิการบดีที่ถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ หญิงกล้าได้ระบุหลักฐานการชี้แจงข้อกล่าวหา อย่างชัดแจ้งแล้วว่า นางเป็นรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ฉะนั้นนางจึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ คำสั่งของนางจึงไม่มีผลในทางการปกครอง และในทำนองเดียวกัน คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนก็ไม่ชอบด้วยกฏหมายและไม่มีผลในทางการปกครองด้วยขอจบเรื่องนี้ด้วยการแจ้งเตือนกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงหญิงกล้า ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยว่า ก่อนที่พวกท่านกรรมการทั้งหลายจะระบุโทษใดๆกับหญิงกล้า พวกคุณต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนนะว่า นางแต้มนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่? และ คำสั่งที่แต่งตั้งพวกท่านนั้น ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่? ติดคุกนะครับจะบอกให้….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *