จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (แนวทางแก้ปัญหา 1)

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  (กรอบเช้า)

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (แนวทางแก้ปัญหา 1)

19

เหตุการณ์ที่ มหาวิทยาลัยกำแพงมณี ผู้สันทัดกรณีได้เสนอแนวคิดเพื่อให้แต่ละส่วน คือ ส่วนรักษาการอธิการบดี ส่วนสภามหาวิทยาลัย ส่วนผู้เสียหาย ส่วนของประชาคม พิจารณาเพื่อแก้ปัญหาหรือหรือหาทางออกให้มหาวิทยาลัยได้โดยเร็ว ดังนี้

ส่วนรักษาการอธิการบดี

1.คุณปอรสิตสละสิทธิ์การได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี

2. คุณปอรสิต ทำได้ถูกต้องแล้วคือ เสนอเรื่องให้กระทรวง อว.ดำเนินการแต่งตั้งอธิการบดีต่อไป และไม่มีเหตุผลอันใดที่จะไม่เสนอตนเองหรือ

คุณปอรสิตไม่จำเป็นต้องสละสิทธิ์จากการได้รับการสรรหา และลาออกจากจากการเป็นรักษาการอธิการบดีแต่อย่างใด เพราะตนเองมาชอบด้วยกฎหมายได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยโดยที่ตนเองไม่เกี่ยว ส่วนความผิดเป็นเรื่องของสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสรรหา

3.ส่วนการรักษาการอธิการบดี คุณปอรสิตก็ทำเป็นเฉยๆเสีย อยู่ไปเรื่อย โดยยึดถือคำสั่งสภามหาวทยาลัย ผิดถูกอยู่ที่นายกและสภา ตนเองไม่เกี่ยว

4.กรณีที่ประชาคมขึ้นป้ายต่อต้านอยากขึ้นก็ชึ้นไป  หน้าด้านหน้าทนเสียอย่างใครจะทำไม เวลาผู้ใหญ่มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยก็ไปขอร้องให้เขาปลดลงชั่วคราวเพื่อเห็นแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และให้ขึ้นใหม่ เมื่อผู้ใหญ่กลับไป(หลอกง่ายจัง)

ส่วนสภามหาวิทยาลัยควรดำเนินการดังนี้

1.มีมติมอบหมายให้ท่านครก ไปเจรจาโดยไปกราบไหว้ให้คุณปอรสิต สละสิทธิ์จากการได้รับการสรรหาและลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาการอธิการบดี

2.สภาต้องพิจารณาทบทวนมติการสรรหาอธิการบดีในวันที่11มิถุนายน 2564 และยกเลิกมติการสรรหา เพื่อเริ่มดำเนินการสรรหาใหม่ แต่ใช้วิธีนี้ก็เสี่ยงถูกคุณปอรสิตฟ้องแน่นอน

3.เมื่อยกเลิกมติการสรรหาอธิการแล้วก็ควรยกเลิกมติแต่งตั้งรักษาการอธิการใหม่ซึ่งเป็นคนกลางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ กรณีนี้ก็เสี่ยงถูกคุณปอรสิตฟ้องอีกเหมือนเดิม

4.ปล่อยให้คุณปอรสิต รักษาการอธิการบดีไปเรื่อย โดยสภายอมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะติดคุกหรือไม่ก็ตามที

5. นายกและกรรมการสภา ลาออกทั้งหมดเพื่อให้ อว.แต่งตั้งกรรมการมาปฏิบัติหน้าที่แทนชุดที่ลาออกต่อไป กรณีนี้อาจได้รับความเมตตาจากศาลในการให้รอการลงโทษหากถูกตัดสินจำคุก เนื่องจากรับผิดชอบในการกระทำผิดของสภา”

ในส่วนของผู้เสียหายและส่วนประชาคม ติดตามอ่านกรอบบ่ายครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *