จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (ความรู้ สุจริต-ปัญญา-สติ)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (ความรู้ สุจริต-ปัญญา-สติ)

2

วันนี้ท่าน Toy Chettaได้นำโครงสุภาษิต มาฝากครับ

“ดังพระราชนิพนธ์ โคลงสุภาษิต” ของ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ดังนี้

ความรู้คู่เปรียบด้วย กำลัง กายแฮ สุจริตคือเกราะบัง ศาสตร์พ้อง

ปัญญาประดุจดัง อาวุธ คุมสติต่างโล่ป้อง อาจแกล้วกลางสนาม

นี่แหละ “ความรู้ สุจริต-ปัญญา-สติ” คือ “เทพ” ผู้คุ้มครอง ตามนัยพุทธภาษิตที่ว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้

ประพฤติธรรม” และ ” ใครทำกรรมอย่างใด ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอย่างนั้นตอบสนอง” ฉะนั้น ไม่ต้องแปลกใจ ที่เห็นคนโฉด มีดบอด หนาทึบในปัญญา มุ่งทำลายเขา แต่ตัวเองกลับเป็นฝ่ายฉิบหายล่มจม เป็นอันว่าเรื่อง “เทพผู้คุ้มครอง” มองไม่เห็นก็จริง แต่มีจริง!”

การที่ท่าน Toy Chetta เอาสุภาษิตบทนี้มาฝาก ก็คงจะเห็นว่าพวกเราที่สารขัณฑ์กำลังตกอยู่ในสมรภูมินรก การที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้รับชัยชนะและมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยไปได้ก็จะต้องมีความรู้ซึ่งเปรียบเสมือนมีกำลัง คือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเปรียบเสมือนเกาะกำบังตนให้พ้นจากศาสตราวุธทั้งปวง คือไม่มีเรื่องเสียหายซ่อนเร้นปิดบังให้ใครมาข่มขู่ได้ มีปัญญาเป็นอาวุธประจำกาย ที่สามารถนำมาใช้ป้องกันตัวได้อย่างทันท่วงที และที่สำคัญคือต้องมีสติที่เปรียบเสมือนโล่ที่ใช้ป้องกันตัว เพราะ “สติ” หมายถึงความรู้ตัว ที่จะทำให้เรารู้เท่าทันตนเอง ความเป็นไปต่าง ๆ และพร้อมที่จะตั้งรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น สติเป็นสิ่งที่ต้องใช้คู่กับปัญญาเช่นเดียวกับโล่ที่ใช้คู่กับอาวุธ ซึ่งคุณสมบัติทั้ง 4 ประการนี้ล้วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในฐานะปัจจัยเกื้อหนุนให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่มุ่งหมายได้ ก็ขอขอบพระคุณท่าน Toy ครับผม

ส่วน TallyHo Sangwanmaneenet พนักงานมหาวิทยาลัยชั้นผู้น้อยที่ได้รับความเจ็บปวดจากความเลวระยำของเพื่อนร่วมงานนั้น ได้ระบายมาว่า “ชีวิตครูผู้น้อยลำบากจริงๆ อย่างที่ว่า เงินเดือนก็ไม่พอจะแดก แถมยังต้องโดนหักอีก โดนเล่ห์เหลี่ยมสารพัดจากลูกน้องโคตรระยำของอีเหี้ยที่ไม่รู้จักพอ พวกบริวาร นับวันยิ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นทุกที ไม่รู้ห่าเหวอะไร รู้จัก แดก อย่างเดียว”

ซึ่ง ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล ปลอบใจว่า “ สัจธรรม กรรมไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

….

อาจเป็นงานศิลปะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *