จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (จงอภัยให้กับความเขลา)

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (จงอภัยให้กับความเขลา)

1

ในภาพยนต์ของ Columbia เรื่อง Roman J. Israel,ESQ ซึ่งมีชื่อในภาษาไทยว่า “โรมัน อิสราเอล ทนายนักสู้เพื่อความเที่ยงธรรม” มีข้อความตอนหนึ่งว่า

“เราทุกคนต่างเปราะบางและผิดพลาด จงอภัยให้กับความเขลา ของอีกฝ่ายกันดีกว่า”

จากข้อความดังกล่าว ซึ่งน่าจะสอดคล้องกัยความเห็นของ ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล ที่บอกว่า “อดีตที่ผ่านมา เป็นเครื่องเตือนใจ สุข ทุกข์ ร่วมกัน แต่เราก็ให้อภัย ให้โอกาสต่อกันเสมอ ด้วยมิตรจิตรมิตรใจ เพื่อจรรโลงสังคมมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกัน แบบสันติ รักใคร่กัน เป็นมิตรต่อกัน บรรยากาศที่ดี ของการทำงาน ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ของบริบทอย่างแท้จริง ณ เวลานี้ คนที่มีอำนาจ ในการบริหาร ขอให้ท่าน คิดถึงส่วนรวม ช่วยดูแลผู้น้อย และทำงานตามหน้าที่ ด้วยจิตอันเป็นกุศล อย่ายึดมั่น ถือมั่นมันเป็นทุกข์

#ความไม่รู้เป็นต้นกำเนิดแห่งความรู้ ความรู้เริ่มจากสิ่งที่ไม่รู้ก่อนเป็นอันดับแรก เช่น คำที่มีความหมาย (defined terms) นิยามมาจากคำที่ไม่มีความหมาย ( undefined terms) เป็นต้น

#จึงพ้องกับคำสอนของศาสดา ศาสนาพุทธ ที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่า #ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน

และท่าน ผอ.ปฐพี ศรีโภโต บอกว่า “เป็นสัจธรรมครับท่านอาจารย์”

ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล จึงเสริมว่า “อ้อ แต่ก็ควรมีเมตตาบ้าง เงินก็เงินแผ่นดิน ไม่ใช่เงินในกระเป๋าตัวเองสักหน่อย เวลาพวกผู้บริหาร กินเงินเดือนสูง เงินประจำตำแหน่ง ใช้ของหลวงฟรี กินเลี้ยงจนอ้วนเป็นอึ่งอ่าง พุงโตทุกคน แต่ผู้น้อย เบี้ยน้อย หอยน้อย จริงๆ มีกินบ้าง ไม่มีกินบ้าง กู้เงินมาเลี้ยงลูก กู้สามัญ กู้ ฉฉ. กู้ ฉฉ.ของ ฉฉ. อับจนก็กู้นอกระบบ ชีวิตข้าราชการชั้นผู้น้อย ตายสิบรอบหนี้ยังไม่หมดเลย เพราะเงินเดือนไม่พอกิน ผู้บริหารยังบีบคั้นอีก บ่นยาวเลย ผอ.ฟังไปนะ”

และ ผอ.ปฐพี ศรีโภโต บอกว่า “ชัดเจนครับท่านอาจารย์”

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *