จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (อีด๊อท)

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (อีด๊อท)

26

พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ) กล่าวว่า “ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย  เมื่อพิจารณาดูตามคำตรัสของพระพุทธเจ้า จะเห็นว่าการทำบุญที่สูงสุดนั้น คือการทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ให้เขาได้รับความสุขสันติ ด้วยหัวใจอันสะอาดปราศจากกิเลส  สว่างจากความมัวเมาเข้าใจผิด สงบจากความเร้าร้อนแผดเผาในจิตใจ มีการเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อย่างถูกต้อง

แต่อีลากไส้ หรืออีเปรตแห่งสารขัณฑ์พยายามทุกวิถีทางเพื่อทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้คนที่นั่น  ทำให้เราได้ยินเสียงร้องโอดควญอยู่เสมอๆ  และวันนี้ จิปาถะ เรื่องสั้น ขอเป็นที่พักใจให้กับผู้ทุกข์ยาก จากเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน จนทุกคนเซ็งกันไปหมดแล้ว ผมด้วย ดังนี้จึงขอมอบพื้นที่ จิปาถะ ให้ทุกคนที่ต้องการที่พักใจ ครับผม

นงนภัส บอกว่า “ได้ข่าวแว่วๆ ว่ามีลูกหมารอด 2 ตัวจริงมั้ยคะ ชวนกันคลานหนีออกมาก่อนเมื่อรู้ข่าวว่าไม่รอด แต่ก็ยังวางหมาดอยู่ ฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะ (แล้วสิ่งที่มึงทำกับกูมาเกือบ 10 ปี เขาเรียกว่าอะไร เงินเดือนกูเพิ่มขึ้นไม่เกินครั้งละ 1.7 อีด๊อท) ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ใช้ถ้อยคำหยาบคลาย จากที่เคยเป็นคนอ่อนหวานสถานการณ์มันพาไปค่ะ”

ขอจบด้วย คำสอนของปิยสีโล ภิกขุ  : ขี้ หากรู้ว่ามันเหม็น ก็อย่าไปจับ คน หากรู้ว่านิสัยสกปรก  ก็อย่าไปคบ ไปคุย ไปสัมผัส ให้เปลืองตัว เปลืองน้าย เสียงาน เสียเวลา เสียอนาคต

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *