จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (ปัญหาขำๆ ครับผม)

วันอังคารที่  3  มกราคม พ.ศ. 2566

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (ปัญหาขำๆ ครับผม)

3

วันนี้ ผศ.ดร.La Ph บอกว่า ในปีใหม่นี้มีคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนางแต้ม และแนวทางแก้ปัญหา (ขำๆ) ดังนี้

คำถามที่1 : นางแต้มใช้การบริหารแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

□ อัตตาธิปไตย

□ โจราธิปไตย

□ อธรรมาธิปไตย

□ อุปถัมภ์

□ ไดโนเสาร์เต่าล้านปี

สำหรับการบริหารแบบโจราธิปไตย (Kleptocracy)​ เป็นการที่ผู้บริหารประพฤติตนเยี่ยงโจร โดยการใช้อำนาจ กลไกของรัฐ รวมทั้งทรัพยากรของหลวงมาใช้ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์ของหมู่คณะหรือของเครือญาติของตน ราวกับว่ากิจการของรัฐเป็นเรื่องส่วนตัว มีการปะปนกันจนแยกไม่ออก ถือเป็นลักษณะของการฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม

คำถามที่ 2 : จะมีแนวทางแก้ปัญหาอันเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนางแต้มได้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

□ จับไปถ่วงน้ำใต้ทะเลลึก

□ ทำพิธีเชิญวิญญาณบรรพบุรุษให้มานำตัวไปอยู่ด้วย

□ ให้หมอดูตาบอดทำนายว่าปีนี้ชะตาขาด ต้องลาออกจากตำแหน่งจึงจะมีชีวิตรอด

□ เชิญยมบาลมารับตัวไปอยู่ในนรกขุมลึกสุด

□ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข้อ 1. ตอบว่า  ถูกทุกข้อ ข้อ 2. ให้มาเป็น รปภ. หน้า ม. สารขัณฑ์

ส่วน ศิริ เสมา เพื่อน fc บอกว่า  “สวัสดีปีใหม่ค่ะ บก.มหาลัยสารขัณฑ์ ไม่ต้องไปห้องทำงานหรอกค่ะ..ที่บ้านเป้าหมาย..สองรายชื่อ..ที่ ปปช. มีไว้ โฉนด กี่ใบ ทองคำ กี่ กก. และที่สำคัญ เงินสด บัญชีเงินฝาก สหกรณ์กี่ที่..ฯลฯ และยากบอกว่า..เขาฉลาดไม่เอาเงินฝากหรอกค่ะ..ที่บ้านมีตู้เซฟ 555 ถอนแล้วนำเงินสดเข้า กทม.5555 ยากรู้ยอดไหมค่ะ..กล้วยกี่หวี (1 หวี) เท่ากับ 1 กก ตีเป็นเงินแบงค์ 1,000 บาท =1,000,000 บาท นางแต้มบอกว่า..ถอนออกมา..ให้ฉัน..นะ..ฉันสั่งให้ถอน..ฉันจะเข้า กทม. เขารออยู่…เขาคือใคร..ใครคือเขาในวันนี้..คดีเหมือนกันเลย…ลอกการบ้านมาหรือเปล่า..ขอบคุณ..นะใครก็ตาม..เมื่อหมดผลประโยชน์…ก็จะถูกเต๊ะเหมือนไอ้ชมบุญ..บาดแผล…นี้…ทุกคนมีสิทธิ์โดนจะพ่ายเรือให้โจรนั่ง..ต่อก็นิมนต์..

แสบๆ คันๆ ดี

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *