จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (ไอ้เอี้ย)

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (ไอ้เอี้ย)

วันนี้ มนัสฺง่า ย้ำว่า เรื่องเล่าจาก “จิปาถะ” หลายวัน ได้เล่าถึงวุฒิปลอมของไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม. สารขัณฑ์) ดร.กำมะลอ ที่ผิด พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 มาตรา 8 (10) และ 13 (11) และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 265 266 และ 267 จนได้มีคำพิพากษาฎีกาที่ 657/2563 เรื่อง การปลอมวุฒิการศึกษา (ซื้อวุฒิการศึกษาปลอม) เพื่อสมัครเข้าทำงาน ผิดทุกช่องทาง เรื่องร้อน อธิการ ม แห่งหนึ่ง ถูกปลดจากสภาใช้วุฒิปริญญาเอก ที่สำนักงาน ก.พ. ไม่รับรอง รองปลัดกระทรวงก็ยืนยันว่า เอกสารยื่นไม่ครบถ้วนในการเทียบวุฒิ……วันนี้ไปเจอหนังสือเวียนจากสำนักงาน กพ. ที่ นร 1004.3/ ว14 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด มาตรา 8 (11) แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติ ก.พ. มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่ง สําหรับคุณวุฒิดังกล่าว หนังสือเวียนจาก ก.พ. เป็นการแจ้งให้ทุกองค์กรได้ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่รัฐ ใครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศไปยื่นรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ ไม่ได้ ถือว่าไม่ได้ถูกรับรองจากหน่วยงานกลางของประเทศ หนังสือเวียนย้ำเตือนให้ทุกองค์กรของรัฐตรวจสอบ ป้องกัน ดูแล ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการใช้วุฒิปลอมเข้ามาทำงาน ใครจบจากต่างประเทศต้องทำการเทียบวุฒิการศึกษาจาก สำนักงาน ก.พ.

ทั้งหมดทั้งมวลชี้ชัดว่า ไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม. สารขัณฑ์) ดร.กำมะลอ ได้กระทำความผิดหลาย พรบ. กระทำความผิดหลายคดี ผิดหลายกฏหมาย มีตัวอย่างเทียบเคียง มีคำพิพากษาของศาล ดูสิว่า นางแต้มคนดีที่ชอบเที่ยวพูด “อธิการเชื่อในความถูกต้อง เชื่อในความดี คนที่พูดความจริง พูดกี่ครั้งก็ความจริง ต่างจากคนโกหก พูดที่ไหนก็ไม่เหมือนเดิม” ยิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งจะเกิดความเสียหายต่อนักเรียนที่เข้าเรียนในม. สารขัณฑ์ เข้าเรียนในหลักสูตรเศรษฐกิจ คณบดีวิทยาการ ม. สารขัณฑ์ จะเป็นขี้ปากของครู นักเรียน นักศึกษา อาจารย์หลักสูตร มหาลัยสารขัณฑ์ใช้วุฒิปลอมมาสอน เป็นถึงคณบดีวิทยาการด้วย เราจะกล้าส่งลูก ส่งหลานเราไปเรียนไหมนี้……..น่าอับอายจริง ๆ

ส่วน ท่าน PN บอกว่า “จะไปหวังอะไรกับเปรตพวกนี้ครับ ที่ ม.ลิกอร์ก็เหมือนกัน ขนาดนายกสภาฯ จบด๊อก(เตอร์) เอี้ยอะไรมาก็ไม่รู้ หาแดกกับเป็นกรรมการสภามหาลัยโน้นนี้นั้น อุปถัมภ์ทุจริต จนมหาลัยเขาจะชิบหายกันหมด ไอ้เอี้ยอุปนายกยิ่งเน่าไปกว่า กำมะลอสุดๆ ด๊อกปลอมที่หนึ่งแล้วยังไม่พอยังบอกเป็นศาสตราจารย์กำมะลอ หลอกคนไปทั่ว มหาลัยไหนตั้งยังไม่รู้ สงสัยน่าจะมหาลัยที่พ่อมันตั้งเอง ไอ้รักษาการอธิการ ก็จ่ายครบจบแน่ หยอดกระปุกวันละ 5 บาท 10 บาท เพราะเล็งไว้แล้วตั้งแต่เด็ก กรูเรียนอะไรคงไม่จบแน่ พอครบ 2-3 แสนเอาไปจ่ายให้มหาลัยจ่ายครบจบแน่ ก็ได้ปริญญาเอกใส่ครุยสามขีดมาสวมใส่ แต่ในสมองมีแต่สามขีดของ Adidas (คือส้นตีน) รองอธิการก็ไม่ต่างกัน บอกเป็นด๊อกเตอร์ แต่แม่มเอ๋อยิ่งกว่าเด็กอนุบาล

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *